Prosjektets seminarer

Prosjektet arrangerer seminar en gang i halvåret. Her finner du informasjon om tidligere og kommende arrangementer.

Tidligere seminarer:

Seminar om regionale kompetansebehov (3. juni 2016)
Prosjektet arrangerte seminar sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Temaet var kilder til kunnskap for å kartlegge regionale kompetansebehov. KS presenterte sin rekrutteringsmodell og NITO presenterte behovsundersøkelsen for kartlegging av kommunebehov. Videre har Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet satt i gang en pilot der flere fylkeskommuner, i samarbeid med aktørene regionalt, er gitt i oppdrag å kartlegge kompetansebehovene i egen region fremover. På seminaret fikk vi smakebiter fra deres analysegrunnlag og -verktøy.

Seminar om lærere og helsepersonell (6. oktober 2015)
Prosjektet inviterte til seminar om fremtidig behov for lærere og helsepersonell. Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem en ny rapport med beregnet tilbud av og etterspørsel etter ulike typer lærere frem mot 2040. Forrige tilsvarende beregning ble gjort i 2012. SSB presenterte også andre beregninger på seminaret, deriblant beregninger for ulike typer helsepersonell. Fra Senter for velferds- og arbeidslivsforskning og NOVA fikk vi høre om teknologisk utvikling innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Seminar om teknologi og etterspørsel etter utdanning (16. juni 2015)
Prosjektet inviterte til seminar om teknologi og næringsutvikling. Samfunnsøkonomisk analyse og DAMVAD la frem en ny rapport med ulike scenarioer for fremtidig etterspørsel, inndelt etter utdanningsbakgrunn. Statistisk sentralbyrå (SSB) fortalte om sine fremskrivninger av utdanningsfordelt etterspørsel og holdt et innlegg om IKTs påvirkning på fremtidig yrkesstruktur. Innovasjon Norge snakket om veivalg i næringslivet knyttet til teknologi, roboter og omstilling. 

Seminar om innvandring og utdanning (15. oktober 2014)
Prosjektet arrangerte seminar sammen med Arbeids- og sosialdepartementet og SSB. Temaet var analyser av og statistikk om innvandreres utdanning. SSB presenterte en ny rapport med forbedrede analyser av innvandrernes utdanningsbakgrunn frem mot 2030. I tillegg la de frem sine befolkningsfremskrivninger og fortalte om gjennomføringen av spørreundersøkelsen om utdanning fullført i utlandet. Utdanningsdirektoratet og NOKUT redegjorde for godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge. 

Seminar om ingeniørfaglig kompetanse (8. april 2014)
På dette seminaret presenterte SSBs forskere sine nyeste fremskrivninger av tilbuds- og etterspørselsutviklingen for arbeidskraft, inndelt etter utdanningsbakgrunn. Seminaret inkluderte et innlegg om mangelen på ingeniørfaglig kompetanse beregnet i NAVs bedriftsundersøkelse. I tillegg bidro NITO, Tekna og Norsk Industri med analyser av arbeidsmarkedet.

 

Til toppen