Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktører i voksenopplæringen

Studieforbund

I Norge finnes 20 godkjente studieforbund med over 400 medlemsorganisasjoner. Disse har i hovedoppgave å tilby opplæring ubundet av pensum og eksamener. Studieforbundene kan også gi formell kompetansegivende utdanning som tillegg og alternativ til det offentlige utdanningssystemet.

Fleksible utdanning for voksne

Tilbys av frittstående nettskoler, offentlige universiteter og høgskoler, private institusjoner og bransjeopplæringssentre. Tilbudene dekker alle utdanningsnivå og mange utdanninger, utdanningsløp og fag. Mange av tilbudene er samarbeid mellom private og offentlige institusjoner.

Arbeidsmarkedsopplæring

Tilbys av arbeidsmarkedsmyndighetene i samarbeid med utdanningsmyndighetene. Kursene er yrkeskvalifiserende og gjennomføres av ulike aktører, først og fremst videregående skoler og egne ressurssentra tilknyttet skolene, men også studieforbund eller andre private tilbydere. Virksomheten fullfinansieres av staten. 

Norgesuniversitetet

Er styrt av partene i arbeidslivet, private og offentlige høyere utdanningsinstitusjoner og studentorganisasjonene. Nettsidene til Noregsuniversitet gir en god oversikt over norske leverandører av etter- og videreutdanning.

Kompetansepluss

Tilskuddsordningen BKA skiftet navn til Kompetansepluss 11. mai 2016. Samtidig skiftet også tilskuddsordning Basiskompetanse i frivilligheten (BKF) navn til Kompetansepluss. Kompetansepluss gir tilskudd til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, ikt og norsk.

Folkehøyskoler

Folkehøgskolene gir allmenndanning til ungdom og voksne og har ingen formell eksamen.

Til toppen