Lære hele livet

Regjeringen vil gjennomføre en kompetansereform i arbeidslivet for at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.

Jan Tore Sanner

- Ingen skal gå ut på dato

Flere må stå lenger i jobb, samtidig som endringer i arbeidslivet gjør at vi trenger faglig påfyll raskere enn tidligere. Mange av oss må ta mer utdanning og opplæring.

bilde fra innspillsmøte på Gjøvik

Ut på kompetanseturné

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner har vært ute på en kompetanseturné for å samle innspill om hvordan vi kan sikre at flere står i jobb lenger.

illustrasjonsbilde

NOU 2018 : 13

Flere voksne skal kunne fullføre grunnskole og videregående opplæring

Livsoppholdsutvalget har overlevert sine anbefalinger om finansiering av livsopphold for voksne i grunnskole- og videregående opplæring.

Aktuelt nå

industri 4.0 illustrasjon

Åtte prosjekter får 10 millioner til utvikling av videreutdanning i digital kompetanse

03.12.2018: Fagskolen Rogaland, Fagskolen Tinius Olsen, Høgskolen Innlandet, Fagskolen Østfold, NMBU, NTNU og ÅKP AS får støtte til å utvikle fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse.

illustrasjonsbilde

130 millionar til kompetanse-reforma "Lære heile livet"

08.10.2018: Regjeringa startar arbeidet med kompetansereforma "Lære heile livet" med ei satsing i budsjettforslaget på om lag 130 millionar kroner.

voksne elever

Flere ressurser bør brukes til etter- og videreutdanning

29.11.2018: En ny rapport om insentiver for investering i kompetanse, slår fast at samfunnet er tjent med å bruke mer ressurser på etter- og videreutdanning.

Signerte samarbeidsavtale om bransjeprogram for ny og fleksibel videreutdanning

Pressemelding Dato: 19.12.2018

– Innen industri- og byggenæringen og innen helse- og omsorgsektoren går omstillingen raskt. Ny teknologi endrer måten det jobbes på, og nesten 40 prosent av norske bedrifter melder om et udekket kompetansebehov. Nå tar vi et viktig steg for at flere ansatte, både de uten fagutdanning og fagarbeidere kan få tilbud om etter- og videreutdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Flere voksne skal kunne fullføre grunnskole og videregående opplæring

Pressemelding Dato: 30.11.2018

Livsoppholdsutvalget overrakte i dag sine anbefalinger om finansiering av livsopphold for voksne i grunnskole- og videregående opplæring. –Arbeidslivet stiller stadig større krav til kompetanse. Det er derfor viktig at voksne får mulighet til å fullføre skolegang som grunnskole og videregående opplæring, sier til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Kompetansepolitisk råd

Styre/råd/utvalg

Kompetansepolitisk råd består av regjeringen, partene i arbeidslivet og VOFO. Rådet ble nedsatt i 2017. Rådet skal følge opp Nasjonal kompetansepolitisk strategi og videreføre samarbeidet mellom regjeringen, partene i arbeidslivet og VOFO.

Kompetansebehovsutvalget

Styre/råd/utvalg

Det norske arbeidsmarkedet og den norske økonomien er i omstilling. Derfor setter regjeringen ned et utvalg som skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden.

Til toppen