Lære hele livet

Regjeringen vil gjennomføre en kompetansereform i arbeidslivet for at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.

Jan Tore Sanner

- Ingen skal gå ut på dato

Flere må stå lenger i jobb, samtidig som endringer i arbeidslivet gjør at vi trenger faglig påfyll raskere enn tidligere. Mange av oss må ta mer utdanning og opplæring.

bilde fra innspillsmøte på Gjøvik

Ut på kompetanseturné

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner har vært ute på en kompetanseturné for å samle innspill om hvordan vi kan sikre at flere står i jobb lenger.

illustrasjonsbilde

NOU 2019: 12

Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

Utvalets arbeid er eit viktig innspel i regjeringas arbeid med kompetansereforma Lære heile livet.

Aktuelt nå

industri 4.0 illustrasjon

Regjeringen vil ha flere treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling og ber partene i arbeidslivet innspill

16.10.2019: I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er det satt av 15 millioner til å styrke bransjeprogram for kompetanseutvikling. Nå ber kunnskapsministeren om innspill fra partene i arbeidslivet til hvilken bransje som bør være neste ut.

illustrasjonsbilde

130 millionar til kompetanse-reforma "Lære heile livet"

07.10.2019: Norske verksemder melder at dei manglar kompetanse. Regjeringa ønsker derfor å trappe opp kompetansereforma «Lære heile livet» med ei satsing på 112 millionar kroner. – Statsbudsjettet for 2020 skal bidra til eit grønare og meir moderne Noreg. Vi må skape fleire jobbar og halde fram med å kvalifisere folk slik at dei ikkje går ut på dato, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

illustrasjonsbilde fra Colourbox

Tolv prosjekter får 20 millioner til utvikling av videreutdanning i digital kompetanse

10.12.2019: Målet med kompetansereformen «Lære hele livet» er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Med disse prosjektene får næringslivet og ansatte et bedre tilpasset tilbud om videreutdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Flere voksne skal kunne fullføre grunnskole og videregående opplæring

Pressemelding Dato: 30.11.2018

Livsoppholdsutvalget overrakte i dag sine anbefalinger om finansiering av livsopphold for voksne i grunnskole- og videregående opplæring. –Arbeidslivet stiller stadig større krav til kompetanse. Det er derfor viktig at voksne får mulighet til å fullføre skolegang som grunnskole og videregående opplæring, sier til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Flere ressurser bør brukes til etter- og videreutdanning

Nyhet Dato: 29.11.2018

En ny rapport om insentiver for investering i kompetanse, slår fast at samfunnet er tjent med å bruke mer ressurser på etter- og videreutdanning. – Dette viser behovet for regjeringens kompetansereform "Lære hele livet". Behovet for investering i kompetanse øker, samtidig ser vi at deltakelsen i etter- og videreutdanningen har gått ned. Denne trenden må vi snu, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Kompetansepolitisk råd

Styre/råd/utvalg

Kompetansepolitisk råd består av regjeringen, partene i arbeidslivet og VOFO. Rådet ble nedsatt i 2017. Rådet skal følge opp Nasjonal kompetansepolitisk strategi og videreføre samarbeidet mellom regjeringen, partene i arbeidslivet og VOFO.

Kompetansebehovsutvalget

Styre/råd/utvalg

Det norske arbeidsmarkedet og den norske økonomien er i omstilling. Derfor setter regjeringen ned et utvalg som skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden.

Til toppen