Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

For første gang er myndighetene og partene i arbeidslivet enige om en strategi som skal bidra til å sikre arbeidslivet den kompetansen det har behov for.

Nasjonal kompetansepolitisk strategi ble signert 03.02.17 av statsminister Erna Solberg, representanter fra arbeidslivets hovedorganisasjoner, Sametinget og Voksenopplæringsforbundet. I Nasjonal kompetansepolitisk strategi er partene enige om å:

  • Bidra til at den enkelte og samfunnet gjør gode valg
  • Arbeide for bedre læringsmuligheter og god bruk av kompetanse i arbeidslivet
  • Styrke kompetansen til voksne med svak tilknytning til arbeidslivet

Strategien bygger på og videreutvikler den norske modellen for samarbeid i arbeidslivet.  Viktige elementer i den norske arbeidslivsmodellen er samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene, høy organisasjonsgrad og en koordinert lønnsdannelse. En felles strategi med felles mål og styrket samordning skal gi retning til de ulike strategipartenes arbeid, i fellesskap og hver for seg. 

Strategien skal gjelde i perioden 2017—2021, og partnerne forplikter seg til å jobbe for å nå de overordnede målene.

Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen innledet på lanseringsarrangementet for strategien:

Se streaming av åpningen på Facebook/Kunnskapsdepartementet

Se del 2 av arrangementet i regi av Kompetanse Norge

Kari Sollien forteller om strategiens betydning for Akademikerne:

Gunn Marit Helgesen forteller om strategiens betydning for KS:

Tor-Arne Solbakken forteller om strategien betydning for LO:

Svein Oppegård forteller om strategien betydning for NHO:

Ragnhild Lied forteller om strategien betydning for Unio:

Vibeke Hammer Madsen forteller om startegiens betydning for Virke:

Jorunn Berland forteller om strategien betydning for YS:

Til toppen