Eksportkontroll hos Andøya Space Center

Eksportkontrollen gjennomfører mange bedriftsbesøk hvert år både til forsvarsindustrien og sivile bedrifter.

Bedriftsbesøket til Andøya Space Center 17.-18. mars bidro til avklaring av spørsmål om lisensplikt og fremtidige rutiner for samhandling mellom Seksjon for eksportkontroll og Andøya Space Center, inkludert de to samlokaliserte datterselskapene Andøya Test Center (ATC) og nasjonalt senter for utdanning innenfor romrelatert opplæring (NAROM).Eksportkontroll hos Andøya Space Center.

Når turen gikk til Andøya Space Center var det for å få en best mulig innsikt i virksomheten for å kunne bistå på de tjenesteområder der lisens må vurderes og kreves. I tillegg er det viktig at virksomheter som formidler sensitiv kunnskap på høyt nivå er tilstrekkelig årvåken slik at kunnskapsoverføringen skjer innenfor rammen av norsk lov og eksportkontrollregelverk. Det er også slik at rakettoppskytningene fra Andøya varsles systematisk gjennom HCOC - Hague Code of Conduct (HCOC) against ballistic missile proliferation. Eksportkontrollseksjonen har ansvaret for å videreformidle varslingene gjennom denne tillitsskapende mekanismen som er tilsluttet av 137 land.

 Andøya Space Center (ASC)ble etablert i 1962 og eies av Nærings- og Fiskeridepartementet (90%) og Kongsberg Defence & Aerospace (10%). Selskapet er mest kjent for å ha skutt opp mer enn 1000 sonderaketter, som er raketter for sivil forskning innen romteknologi og romfysikk. Forskning på nordlyset var drivkraften for etableringen i sin tid. Selskapet ledes av administrerende direktør Odd Roger Enoksen og tilbyr tjenester innenfor oppskyting av vitenskapelige raketter og ballonger, ubemannede fly, observatoriet ALOMAR, kunnskapsformidling gjennom NAROM og Romskipet Aurora. Det er også planlagt etablert en oppskytingstjeneste for små satellitter. Det forberedes for tiden en oppskytning av en rakett for å teste ut en høyhastighetsmotor.

Andøya Test Center (ATC)ble etablert i 1997 og er et viktig sivilt instrumentelt senter for test og trening av militær teknologi for Forsvaret. Selskapet forbereder nå også et delelagerkonsept med Tyskland for å kunne forlenge levetiden og operativ evne for de norske Orionflyene på Andøya, nå som USA er i ferd med å fase ut sine fly. Andøya Test Center og Airbus Defence & Space har funnet sammen og ATC vil sammen med moderselskapet Andøya Space Center kunne bidra til at de norske flyene vil være i operativt tjeneste i ytterligere åtte år, frem til 2022. 

NAROM ble offisielt åpnet i år 2000, og er et nasjonalt senter/skolelaboratorium for alle utdanningsnivå innenfor romrelatert opplæring. Det gjennomføres årlig rundt 40 ulike kurs og seminarer innen romteknologi, romfysikk, atmosfære og miljø for mer enn 2000 studenter. Undervisningstilbudene skjer i nært samarbeid med utdanningsinstitusjonene. To av kursene er for studenter på doktorgradsnivå, innenfor sivil romteknologi og romfysikk samt ubemannede farkoster (UAV). Stedet er ellers et yndet sted for skoleelever i alle aldre særlig etter åpningen av Romskipet Aurora, som ble innviet av Statsminister Erna Solberg i fjor.

Til toppen