Invitasjon til seminar om Strategisk Eksportkontroll 2015

Utenriksdepartementet inviterer herved eksportører, organisasjoner og andre samarbeidspartnere til et seminar om den strategiske eksportkontrollen.

Seminaret finner sted

TID:     Tirsdag 12. mai kl. 09:00 – 14:30
STED:   Oslo Militære Samfund, Myntgaten 3, 0151 Oslo.

http://www.oslomilitaeresamfund.no/

Seminaret vil bli åpnet av statssekretær Bård Glad Pedersen, og vil i sin helhet fokusere på presentasjon av norsk eksportkontroll, lisensiering, samt berøre noen praktiske utfordringer innenfor eksportkontrollarbeidet. Det vil bli holdt en egen presentasjon om UDs nye retningslinjer, og arbeidet med restriktive tiltak/sanksjoner. Videre vil det bli gjort en gjennomgang av systemet for elektronisk lisensiering som om kort tid vil bli innført for alle søknader. Seminaret retter seg særlig mot beslutningstakere og eksportkontrollører i aktuelle eksportbedrifter. Forøvrig oppfordres deltagerne til å stille spørsmål, eller belyse konkrete og særlige problemstillinger som kan være av felles interesse.  Det er også mulighet for bedrifter å tegne seg til individuelle konsultasjoner, men det oppfordres til å presisere tema på forhånd.

PROGRAM:

08:30   Registrering & Kaffe
09:00   Innledning ved statssekretær Bård Glad Pedersen
09:20   Siste nytt med vekt på UDs oppdaterte retningslinjer
10:15   Pause
10:30   Forvaltningen av restriktive tiltak/sanksjoner
11:15   Pause
11:30   Gjennomgang av verktøy for elektronisk lisensiering
12:15   Lett servering
13:30   Mulighet for individuelle konsultasjoner a 15 minutter.

Påmelding og ønsker om individuelle konsultasjoner skal skje skriftlig til: lisens@mfa.no.

Spørsmål kan rettes skriftlig til lisens@mfa.no eller til tlf. 23 95 06 50.

FRIST FOR PÅMELDING: mandag 4. mai 2015