Invitasjon til seminar om Strategisk Eksportkontroll 2017

Årets industriseminar finner sted mandag 20. mars i Oslo Militære Samfund.

Utenriksdepartementet inviterer herved eksportører, organisasjoner og andre samarbeidspartnere til et seminar om den strategiske eksportkontrollen.

Seminaret finner sted

Tid: Mandag 20. mars kl. 10:00–13:00
Sted: Oslo Militære Samfund, Myntgaten 3, 0151 Oslo.

Seminaret vil bli åpnet av statssekretær Marit Berger Røsland, og vil i sin helhet fokusere på presentasjon av norsk eksportkontroll, lisensiering samt om praktiske utfordringer innenfor eksportkontrollarbeidet. Det vil bli holdt en oppdatering om eksportkontroll, presentasjon fra Tolletaten og EUs arbeide med et nytt direktiv for flerbruksvarer.

Det gis mulighet for bedrifter til å gjøre forhåndsavtaler om individuelle konsultasjoner. Endelig bekreftelse om avtale gis senest torsdag 16. mars.

Program:

09:30 Registrering & Kaffe
10:00 Innledning ved statssekretær Marit Berger Røsland
10:20 Eksportkontroll – generell oppdatering
11:00 Pause
11:15 Tolletaten – hva kreves av eksportør av lisenspliktig utstyr
12:00 Arbeidet med nytt EU direktiv for flerbruksvarer
12:30 Lett servering
12:45 Mulighet for individuelle konsultasjoner a 15 minutter (etter avtale)

Påmelding og ønsker om individuelle konsultasjoner skal skje skriftlig til: lisens@mfa.no.

Spørsmål kan rettes skriftlig til lisens@mfa.no eller til tlf. 23 95 06 50.

Frist for påmelding: Torsdag 16. mars 2017

 

Til toppen