Hvordan forstå begrepet «Specially Designed for Military Use»

EU-kommisjon inviterer bedrifter som søker om eksportlisens til å komme med synspunkter på hvordan  begrepet «Specially Designed for Military Use» skal forstås.

Begrepet tør være kjent for bedrifter som søker om lisens for eksport av forsvarsmateriell. Dette er gjennomgående terminologi som er styrende for de enkelte kategoriene i Liste I – forsvarsrelaterte varer (2017 v.2). EU- kommisjonen utgir listen årlig som vedlegg til Direktiv 2009/43 EC. Kommisjonen inviterer bedriftene til å inngi synspunkter på om vedlagte retningslinjer for hvordan begrepet skal forstås er/kan være til nytte.

Pt. har 130 europeiske bedrifter besvart undersøkelsen. Norske bedrifter oppfordres til å åpne lenken og besvare undersøkelsen. Den avsluttes 31. mai 2018.

Ved eventuelle spørsmål om bakgrunnen for undersøkelsen, kontakt UD/Eksportkontroll ved Lars Løken eller Ole Mikael Stavnum tlf: 23 95 06 50

Til toppen