Åpning av Eksportkontrollens servicetelefon

Utenriksdepartementet gjør oppmerksom på at servicetelefonen for eksportkontroll i en periode fremover ikke vil være bemannet.

Dersom du har behov for veiledning, kan det sendes en e-post til eksportkontroll@mfa.no. Vennligst merk din henvendelse med «veiledning» i emnefeltet, gjør rede for hva du ønsker veiledning om og påse at korrekt kontaktinformasjon fremkommer i e-posten. Spørsmål knyttet til saker under behandling, bes fremsendt på saken i E-lisens.

Behandlingstid

Behandlingstiden for lisenssøknader kan variere, men i utgangspunktet må eksportører påregne følgende saksbehandlingstider, før en søknad er ferdig behandlet:

Forsvarsmateriell på vareliste I:  To måneder
Flerbruksvarer på vareliste II: Tre måneder
Eksport til sanksjonerte land:  Tre måneder

Departementet vil bestrebe å behandle alle søknader tidsmessig og uten unødig opphold iht. forvaltningsloven. Henvendelser om bl.a. forhåndsvurderinger av lisensplikt og konkrete mottakerland krever ofte en mer omfattende saksbehandling. Avhengig av sakens kompleksitet, må det i slike saker påregnes noe lengre behandlingstid.