Åpning av Eksportkontrollens servicetelefon

Eksportkontrollens telefon 23 95 06 50 er for tiden betjent tirsdager og torsdager fra kl 9:00 til 11:00.

Vi følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger og jobber hjemmefra. Dette resulterer i en begrenset bemanning av vår servicetelefon.

Hvis ønskelig, kan det sendes en kortfattet e-post til eksportkontroll@mfa.no, så vil du bli ringt opp av en saksbehandler.

Utenriksdepartementet gjør oppmerksom på at det i dagens situasjon må påregnes lengre saksbehandlingstider enn vanlig. Forventede saksbehandlingstider pr. 13.03.2020 følger nedenfor.

  • Forsvarsmateriell på vareliste I: En måned
  • Flerbruksvarer på vareliste II: To måneder
  • Eksport til sanksjonerte land: Tre måneder

Departementet vil bestrebe å behandle alle søknader tidsmessig og uten unødig opphold.