Importsertifikat

Utenriksdepartementet utsteder på importørens anmodning importsertifikater i forbindelse med import av strategiske varer.

Importsertifikatet er et dokument som bekrefter at importøren har erklært:

  1. at varene skal importeres til Norge, og
  2. at norske bestemmelser vil bli fulgt ved en eventuell re-eksport.

Sertifikatet utstedes av Utenriksdepartementet etter søknad fra importøren. Sertifikatet har gyldighet i 24 måneder fra utstedelsesdato.

Hvordan søker jeg?

Søknad om importsertifikat sendes inn via E-lisens.

Saksbehandlingstid er fem-ti arbeidsdager.

Importsertifikatet blir utstedt elektronisk, men originalen signeres av Utenriksdepartementet og sendes importøren i Norge pr. post.