Kjenn din kunde

Det finnes et internasjonalt marked for ulovlige anskaffelser. Hvor godt kjenner du din kunde?

Kritiske varegrupper

Varer og teknologi som kan benyttes i et masseødeleggelsesvåpen kan være lisenspliktig, men dette er ikke alltid tilfellet. Markedet for anskaffelser av varer som kan brukes til utvikling og produksjon av masseødeleggelsesvåpen rettes også mot varer som ikke er lisenspliktige. Ofte har disse varene gode egenskaper og ligger rett under tersklene for hva som utgjør eksportkontrollerte varer. Disse tersklene er tydeliggjort i Utenriksdepartementets liste I og liste II.

Anskaffelsene retter seg særlig mot følgende varegrupper:

 • Elektronisk utstyr, herunder datamaskiner med periferiutstyr
 • Elektroniske komponenter
 • Kjemikalier
 • Kjemisk produksjonsutstyr
 • Laboratorie- og analyseutstyr
 • Navigasjonsutstyr
 • Pumper og ventiler
 • Radioaktive stoffer
 • Serum, toksiner og mikroorganismer
 • Verktøymaskiner, herunder bore- og fresemaskiner, også av eldre karakter
 • Programvare, teknologi og tjenester relatert til disse produktene

Det presiseres at listen ikke er uttømmende.

Vær oppmerksom på at gammelt og brukt utstyr også forsøkes anskaffet.

Det er viktig å ha et bevisst forhold til om dine varer kan brukes til våpenutvikling, våpenproduksjon eller i masseødeleggelsesvåpen. Utenriksdepartementet kan bistå i å vurdere hvorvidt dine varer kan brukes i slike sammenhenger. Les mer om produktvurderinger her (link).

Kritiske eksportmarkeder

Bedrifter bør være oppmerksomme på eksport til regioner med land som er underlagt FN-sanksjoner og våpenembargoer, eller som ikke har underskrevet Ikke-spredningsavtalen. Kritiske eksportmarkeder kan for eksempel være:

 • Midtøsten
 • Asia
 • Afrika

Når er det viktig å være på vakt?

Aktørene i markedet kan bruke fordekte metoder for å anskaffe kritiske varer og teknologi. Sjekklisten nedenfor viser til situasjoner hvor det er naturlig å være på vakt.

 • Er det en militær kunde, eller har kunden forbindelser til forsvarsindustri?
 • Er kunden er ukjent eller det er usikkerhet om hvem kunden egentlig er? For eksempel kan kunden mangle kredittopplysninger eller det kan være lite eller ingen informasjon på internett.
 • Representeres kunden av «fiksere» eller mellommenn med dårlig kunnskap om varen eller bruken av dem?
 • Nøler kunden eller trekker den seg når det gjøres oppmerksom på at varene kan være underlagt eksportkontroll?
 • Ønsker kunden ikke å gjøre bruk av normal installasjons- eller vedlikeholdsservice?
 • Er kunden motvillig når det gjelder opplysninger om hvor utstyret skal installeres og hva det skal brukes til, eventuelt å fortelle hvem som er sluttbrukeren?
 • Er kunden motvillig når det gjelder utstedelse av sluttbrukererklæring?
 • Tilbyr kunden kontant betaling eller andre uvanlig gunstige betalingsvilkår for svært kostbare varer?
 • Er ordrestørrelsen, krav til emballasje eller fraktrute uvanlig?
 • Er det uoverensstemmelse mellom varens funksjon eller ytelse og mottakerens bransje eller oppgitt anvendelse?
 • Skiller varen seg ut fra kjøpers ordinære virksomhet?
 • Ber kunden om uvanlig høy kvalitet i forhold til oppgitt bruk?
 • Gjelder bestillingen reservedeler som det er vanskelig å forstå bruken av?
 • Oppgir kunden utelukkende en postboksadresse?

Har du mottatt uvanlige henvendelser?

Utenriksdepartementet bistår med informasjon om eksportkontroll, lisenspliktige varer og tekniske vurderinger. Har du eller din bedrift mottatt en uvanlig henvendelse? Ta kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) eller ditt lokale politikontor for veiledning. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

PST jobber med å forebygge og hindre spredning av varer, teknologi og tjenester som kan brukes i masseødeleggelsesvåpen. Les mer på PSTs hjemmeside.