Leveringsbevis

Leveringsbeviset er et dokument som bekrefter at varene fysisk har kommet til Norge og derved brakt under kontroll i henhold til norsk lovgivning.

Leveringsbevis utstedes av Utenriksdepartementet etter søknad, på fastsatt skjema, vedlagt dokumentasjon som viser at varen er innført.

I henhold til fast praksis inneholder ikke leveringsbeviset noen gyldighetsdato. 

Hvordan søker jeg?

Søknad om leveringsbevis sendes inn via E-lisens.

Saksbehandlingstid er fem-ti arbeidsdager.

Leveringsbeviset blir utstedt elektronisk, men originalen signeres av Utenriksdepartementet og sendes importøren i Norge pr. post.