Produktvurdering

Utenriksdepartementet kan bistå i klassifisering av produkter mot varelistene.

Vareliste I (L-I) omfatter militære produkter, mens vareliste II (L-II) omfatter sivilt strategisk materiell.  Det forventes av leverandøren/produsenten selv gjennomfører egenvurderinger mot listene før man anmoder om klassifisering.

Det er verdt å merke seg at komponenter som inngår i eksportkontrollerte produkter, også kan være omfattet av kontroll. Programvare (SW) og teknologi omfattes også av listene.