Sertifisering

For bedrifter som ønsker å motta forsvarsmateriell på generell overføringslisens fra aktører innenfor EØS-området kreves det at den norske bedriften er sertifisert av norske myndigheter.

En slik sertifisering betyr i praksis at norske myndigheter går god for at den norske bedriften har et bevisst forhold til eksport av forsvarsrelaterte varer og at bedriften har tilstrekkelige og tillitsvekkende tiltak for å ivareta dette. Det betyr også at bedriften gir norske myndigheter tillatelse til å foreta audit/kontroll, både i forbindelse med sertifiseringsprosessen, og ved senere oppfølging. Når bedriften er sertifisert, vil dette bli innrapportert til det sentrale registeret Certider hvor alle sertifiserte bedrifter i EØS vil være listet. Dersom norske myndigheter finner at vilkårene for sertifisering blir brutt, kan sertifikatet trekkes tilbake. Temporært til korrektive tiltak er tilfredsstillende iverksatt, eller permanent ved graverende forhold. Sertifikatene er normalt gyldige i tre år.

For å kunne sertifiseres gjelder følgende kriterier:

  • Erfaring på området, god historikk mht. å overholde restriksjoner, rutinerte medarbeidere.
  • Relevant industriell aktivitet.
  • Har utpekt en "senior executive officer" som personlig ansvarlig for eksportkontroll.
  • Skriftlig erklæring om å overholde restriksjoner.
  • Skriftlig erklæring om fullt innsyn.
  • Beskrivelse av foretakets interne system for oppfølging på området.
  • Fysisk sikring.

Hvordan søker jeg?

Søknad om sertifisering sendes via E-lisens.

Søknaden om sertifisering behandles av Utenriksdepartementet, og ved behov vil besøk til bedriften bli foretatt.

Når bedriften har blitt godkjent av norske myndigheter, vil sertifikat bli utstedt og notifisert til Certider. Bedriften kan nå motta forsvarsrelatert materiell fra bedrifter i EØS-området under generell overføringslisens.