Leveringsbevis

Leveringsbeviset er et dokument som bekrefter at varene fysisk har kommet til Norge og derved brakt under kontroll i henhold til norsk lovgivning.

 Leveringsbevis utstedes av Utenriksdepartementet etter søknad, på fastsatt skjema, vedlagt dokumentasjon som viser at varen er innført.

I henhold til fast praksis inneholder ikke leveringsbeviset noen gyldighetsdato. 

Søknad

Søknadene både for importsertifikat og leveringsbevis må inneholde:

  1. WORD-fil (utfylt)
  2. PDF-fil  (utfylt, stemplet og undertegnet som fargeskannet).

Elektroniske søknader sendes til lisens@mfa.no. Saksbehandlingstid er 5-10 arbeidsdager.   

Både importsertifikater og leveringsbevis stemples og signeres av Utenriksdepartementet og sendes importøren i Norge pr.post.

Til toppen