Statistikk

Utenriksdepartementet legger hvert år frem en melding til Stortinget som redegjør for omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet forsvarsmateriell. Meldingen gir innsyn i eksportstatistikken for det foregående året.

Nøkkeltall for 2013 (hele tall i NOK)

A-materiell:

2.549.498.000

B-materiell:                       

     750.509.000

Flerbruksvarer til militær sluttbruk:

     683.432.000

Tjenester

     231.643.000

Reparasjon og retur av varer til utlandet

       51.619.000

Produksjonsrettigheter

          3.000.000

Formidling

          5.537.000

Totalsum

4.275.238.000

                                                                               

88% av A-materiell ble eksportert til NATO-land samt Sverige og Finland.
93% av B-materiell ble eksportert til NATO-land samt Sverige og Finland.

Det ble utstedt 1440 eksportlisenser for eksport av varer på liste I samt for tilknyttede tjenester og retur av varer til utlandet.

Det ble gitt 19 avslag på søknader og hvendelser om eksportlisens for forsvarsmateriell.

Les mer statistikk i melding nr. 8 til Stortinget 2014-2015.

Nøkkeltall for 2012 (hele tall i NOK)

A-materiell:

3.303.896.000

B-materiell:

     574.437.000

Flerbruksvarer til militær sluttbruk:

     404.437.000

Tjenester

     195.473.000

Reparasjon og retur av varer til utlandet:

        45.215.000

Produksjonsrettigheter

        37.852.000

Formidling

        37.852.000

Totalsum:           

4.562.158.000

 

78% av A-materiell ble eksportert til NATO-land samt Sverige og Finland.
90% av B-materiell ble eksportert til NATO-land samt Sverige og Finland.

Det ble utstedt 1552 eksportlisenser for eksport av varer på liste I samt for tilknyttede tjenester og retur av varer til utlandet.

Det ble gitt 18 avslag på søknader og hvendelser om eksportlisens for forsvarsmateriell.

Les mer statistikk i melding nr. 49 til Stortinget 2012-2013.

Til toppen