Gjeldende sanksjoner og tiltak

Her følger en oversikt over gjeldende sanksjoner og tiltak.

Spørsmål knyttet til de ulike forskriftene kan sendes Utenriksdepartementet ved bruk av E-lisens.

Afghanistan/Taliban:

2013.11.08 nr 1294: (UD) Forskrift om sanksjoner mot Taliban

Al-Qaida og Isil:

1999.12.22 nr 1374: (UD) Forskrift om sanksjoner mot Isil (Da'esh) og Al-Qaida

Burma/Myanmar:

2003.07.04 nr 0895: (UD) Forskrift om særlige tiltak mot Burma (Myanmar)

Burundi:

FOR-2016-02-05-104: (UD) Forskrift om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Burundi

Darfur-provinsen
i Sudan
:

2006.06.02 nr 0573: (UD) Forskrift om sanksjoner mot visse grupper, militser og personer som opererer i Darfur-provinsen i Sudan

Egypt:

2015.12.11 nr. 1433: (UD) Forskrift om restriktive tiltak mot visse personer i lys av situasjonen i Egypt

Republikken Guinea:

2014.02.09 nr 626: (UD) Forskrift om restriktive tiltak mot Republikken Guinea

Guinea-Bissau:

2015.12.11 nr. 1434: (UD): Forskrift om restriktive tiltak vedrørende situasjonen i Guinea-Bissau

Hviterussland:

2006.09.08 nr 1041: (UD) Forskrift om særlige tiltak mot Hviterussland

Irak:

1990.08.09 nr 0635: (UD) Forskrift om gjennomføring av De forente nasjoners sikkerhetsråds resolusjoner om sanksjoner mot Irak

Iran:

2007.02.09 nr 0149: (UD) Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran

Jemen:

2015.06.19 nr. 663 (UD) Forskrift om sanksjoner mot visse personer og aktører i Jemen

Den demokratiske republikken Kongo:

2003.10.10 nr 1221: (UD) Forskrift om sanksjoner mot ikke-statlige aktører som opererer i Den demokratiske republikken Kongo

Libanon:

2006.09.08 nr 1040: (UD) Forskrift om sanksjoner mot ikke-statlige aktører i Libanon

Libya:

2011.03.11 nr 0265: (UD) Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Libya

Nord-Korea:

2006.12.15 nr 1405: (UD) Forskrift om sanksjoner mot Nord-Korea

Russland:

2014.08.15 nr 1076: (UD) Forskrift om tiltak vedrørende Ukrainas integritet mv.

Den sentralafrikanske republikk:

2015.09.18 nr. 1061: (UD) Forskrift om sanksjoner og restriktive tiltak vedrørende situasjonen i Den sentralafrikanske republikk

Somalia:

1992.02.07 nr 0077: (UD) Forskrift om sanksjoner mot Somalia

Syria:

2011.09.02 nr 0902: (UD) Forskrift om særlige tiltak mot Syria

Sør-Sudan

2015.11.12: (UD) Forskrift om sanksjoner og restriktive tiltak i lys av situasjonen i Sør-Sudan

Tunisia:

2015.12-11 nr. 1436: (UD) Forskrift om restriktive tiltak mot visse personer i lys av situasjonen i Tunisia

Ukraina:

2014.05.09 nr. 612 (UD) Forskrift om restriktive tiltak mot personer som anses ansvarlige for underslag av offentlige midler, samt personer som anses å ha deltatt i menneskerettighetsbrudd i Ukraina

 Venezuela: 

2017.12.15.2103 (UD): Forskrift om restriktive tiltak vedrørende situasjonen i Venezuela

 

Zimbabwe:

2003.08.15 nr 1050: (UD) Forskrift om særlige tiltak mot Republikken Zimbabwe

OSSE gjorde i 1992 vedtak om våpenembargo i tilknytning til konflikten om Nagorno Karabakh. Som medlem av OSSE følger Norge dette vedtaket.

EU sanctions map: EU har utviklet en nettportal som gir en visuell oversikt over EUs restriktive tiltak samt FN-sanksjoner. Dette er en nyttig informasjonskilde også for norske aktører, ettersom Norge i all hovedsak har tilsvarende sanksjonsregler. Vi understreker at det er norsk regelverk som gjelder for norske aktører og eksport fra Norge.

 

Til toppen