Vedlegg IV – norske tolltariffnumre

Tabellen nedenfor gjenspeiler vareomfanget i forskriftens vedlegg IV med norske tolltariffnumre. Oppdatert pr. 1. oktober 2014.

Tabellen nedenfor gjenspeiler vareomfanget i forskriftens vedlegg IV med norske tolltariffnumre.

Oppdatert pr. 1. oktober 2014.

CN code 

Varenummer i tolltariffen

7304 11 00

73.04.1100

7304 19 10

ex 73.04.1900

7304 19 30

ex 73.04.1900

7304 19 90

ex 73.04.1900

7304 22 00

73.04.2200

7304 23 00 

73.04.2300

7304 29 10

ex 73.04.2900

7304 29 30

ex 73.04.2900

7304 29 90

ex 73.04.2900

7305 12 00

73.05.1200

7305 19 00

73.05.1900

7305 20 00

73.05.2000

7306 19

73.06.1900

7306 21 00

73.06.2100

7306 29 00

73.06.2900

8207 13 00

82.07.1301 + 82.07.1309

8207 19 10

82.07.1901

8413 50

84.13.5000

8413 60

84.13.6000

8413 82 00

84.13.8200

8413 92 00

84.13.9200

8430 49 00

84.30.4900

ex 8431 39 00      

84.31.3910 + 84.31.3920 + 84.31.3990

ex 8431 43 00

84.31.4300

ex 8431 49

84.31.4910 + 84.31.4920 + 84.31.4940 + 84.31.4950 + 84.31.4990

8705 20 00

87.05.2000

8905 20 00

89.05.2000

8905 90 10

ex 89.05.9000 (sjøgående)