Digital eksportkontroll lanseres i 2014

Utenriksdepartementet tar sikte på å lansere en nettbasert tjeneste for norsk eksportkontroll i desember i år.

Utenriksdepartementet ved Seksjon for eksportkontroll har siden 2012 jobbet med å utvikle en nettbasert tjeneste for norsk eksportkontroll. I 2013 ble Innovit AS tildelt kontrakt for å utvikle denne tjenesten for UD og i juni 2014 ble utviklingen ferdigstilt. En kortere pilotperiode gjennomføres med et utvalg eksportbedrifter. Departementet ønsker å sette tjenesten i drift så fort som mulig og tar sikte på lansering primo desember 2014.

Hva inneholder tjenesten?

Tjenesten legger opp til innsending av alle typer søknader og henvendelser relatert til eksportkontroll. Rapportering på forsvarsmateriell skal også foregå i tjenesten. Alle søknader og henvendelser tildeles automatisk et saksnummer og status oppdateres fortløpende. Når søknaden eller henvendelsen er ferdigbehandlet, mottar søker tilbakemelding i tjenesten i pdf-format. Det er lagt stor vekt på å tilby en brukervennlig tjeneste som ikke krever egen opplæring.

Hvem kan bruke tjenesten?

Bedrifter, privatpersoner og advokatkontorer som representerer en eller flere bedrifter kan benytte tjenesten. Merk at man må ha tilgang til å bruke et av ID-portens innloggingsalternativer for å logge inn. Personer som ikke har tilgang til dette kan sende søknader og henvendelser pr. e-post.

Innlogging

Det er satt krav til såkalt nivå 4-innlogging via ID-porten. Utenriksdepartementet har ingen spesielle preferanser i valg av elektronisk ID. Vi oppfordrer derfor den enkelte bedrift om å gjøre seg kjent med alternativene og selv velge den løsningen som passer best for den enkelte. Merk at av sikkerhetshensyn tilbys ikke MinID i vår tjeneste.

Generell informasjon om innlogging og bruk av ID-porten finnes på Difis nettsider.

Oversikt over påloggingsmuligheter.
Oversikt over påloggingsmuligheter.

BankID

For mer informasjon om bestilling, nødvendige komponenter og bruk av BankID se Difis nettsider.

Den enkelte som ønsker å benytte BankID må selv ta kontakt med sin egen bank for utstedelse av dette.

Buypass

Buypass Smartkort gir deg en elektroniske ID for tilgang til lisensieringstjenesten. Buypass Smartkort er godkjent av det offentlige, og kan benyttes for tilgang til offentlige tjenester som benytter ID-porten (Difi) for pålogging.

Du kan finne mer informasjon om Buypass Smartkort på systemets nettsider.

Elektronisk ID fra Buypass AS bestilles på nettsidene til selskapet.

Commfides

Commfides leverer sine sertifikat på en USB-minnepinne. Sertifikatet er godkjent av det offentlige, og kan benyttes for tilgang til offentlige tjenester som benytter ID-porten (Difi) for pålogging.

Du kan finne mer informasjon om sertifikatene fra Commfides, samt bestilling på Commfides' nettsider.

Mer informasjon

Departementet vil gi mer informasjon i god tid før lansering.

Til toppen