Aktiv giver til utviklingsbankene

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Norge er en stor og aktiv giver til de multilaterale utviklingsbankene.

Verdensbanken har satt av USD 14 milliarder til hurtige koronatiltak som i første omgang vil gå til helsesektoren i 55 land og til privat sektor gjennom IFC. Verdensbanken vil kunne mobilisere opp til USD 160 milliarder frem til juni 2021. Norge bidrar i 2020 med 900 millioner kroner til Verdensbankens fond for de fattigste landene.  

Afrikabanken godkjente 8. april sin omfattende Covid-19 Rapid Response Facility (CRF). Pakken består av inntil USD ti milliarder. Norge bidrar gjennom årets kjernebidrag på 800 millioner kroner. 

Den interamerikanske utviklingsbanken (IDB) har økt kapitaltilførselen med USD tre milliarder til regionen og vil fokusere sin innsats på fire områder: Umiddelbar folkehelserespons, sikkerhetsnett for sårbare grupper, økonomisk produktivitet og sysselsetting. I tillegg vil IDBs privat sektor arm) allokere sitt investeringsprogram på USD 4,5 milliarder for 2020 til covid-relevante tiltak innenfor privat sektor.

Den asiatiske utviklingsbanken (ADB) har satt av 20 milliarder dollar til å håndtere koronapandemien og Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB) ti milliarder dollar. Midlene fra begge innrettes mot de makroøkonomiske og helsemessige konsekvensene av pandemien.

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) har vedtatt en solidaritetspakke med en ramme på fire milliarder euro til eksisterende kunder, primært privat sektor i tidligere Øst-Europa/Eurasia, Tyrkia og Midtøsten.

Council of Europe Development Bank (CEB, «Europarådsbanken») har tilpasset sin finansieringsmekanisme slik at den kan finansiere kjøp av medisinsk utstyr og forbruksmateriell, omgjøre lokaler til sykehus, oppbygging av medisinske enheter og mobilisering av ekspertise.