Andre tiltak og initiativer som Norge støtter

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Mye av Norges utviklingsinnsats og den humanitære innsatsen på landnivå kan fortsette som tidligere. Og Norge støtter FNs generalsekretær Antonio Guterres' sterke oppfordring om en global våpenhvile i kampen mot koronaviruset

Innsats på landnivå

Til tross for koronapandemien kan mye av Norges utviklingsinnsats og den humanitære innsatsen på landnivå fortsette som tidligere, eller med mindre tilpasninger. I enkelte land har Norge allerede besluttet å omdisponere midler for å imøtekomme behov som har oppstått på grunn av pandemien. I India har Norge bidratt med åtte millioner kroner til WHOs innsats mot koronaviruset. I Malawi har Norge etter ønske fra lokale myndigheter omdisponert 13 millioner kroner til innkjøp av blant annet smittevernutstyr. 

I samarbeid med FN bidrar Norge med 40,5 millioner kroner for å imøtekomme kortsiktige behov for å håndtere krisen på Vest-Balkan. Omdisponeringer i den bilaterale bistanden gjør det mulig å tilby leveranser av nødvendig medisinsk utstyr i en tidlig fase. Samtidig kartlegges behov på mellomlang sikt. Mulige tiltak for å imøtekomme de sosio-økonomiske konsekvensene av krisen, med spesiell vekt på opprettholdelse av arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter utredes. Det samme gjelder tiltak for å imøtegå risikoen for forringelse av rettsstats- og menneskerettighetssituasjonen i landene.

Våpenhvile

23. mars kom FNs generalsekretær Antonio Guterres med en sterk oppfordring om global våpenhvile i kampen mot koronaviruset. Sammen med FN og andre partnere har Norge blant annet bidratt til våpenhviler på Filippinene, til geriljagruppen ELNs unilaterale våpenhvile i Colombia og til opprørsgruppen BRNs unilaterale våpenhvile i Sør-Thailand. Les mer her: