Norge utvikler ideer til reform av FN i prosjektet «FN70: En ny dagsorden»

Utenriksminister Børge Brende lanserte prosjektet «FN70: En ny dagsorden» 17. februar 2015.

Hvorfor «FN70: En ny dagsorden»?

Norge har en fundamental interesse av en rettsorden der rett går foran makt og forhold mellom stater reguleres gjennom forpliktende normer, konvensjoner og lover. Geopolitiske endringer, globale utfordringer og manglende politisk og finansiell stabilitet, stiller nye krav til internasjonalt samarbeid og det multilaterale systemet. Den internasjonale rettsorden og FNs globale rolle kan ikke tas for gitt. Hvordan kan FN og det multilaterale systemet, med sine begrensninger, løse morgendagens utfordringer?

FN må styrkes som en mellomstatlig arena og en aktør i sin egen rett. Eierne av FN, medlemslandene, har ansvar for å sette FN i stand til å løse framtidens utfordringer. Gjennom prosjektet FN70: En ny dagsorden vil Norge bidra i å sikre FNs relevans.

Hva skal FN70 gjøre?

Prosjektet har som mål å utvikle ideer til reform av FN. Norge vil samarbeide med andre medlemsland, FN, forskere, sivilt samfunn og andre. Basert på en dialog med en gruppe medlemsland og noen felles reformforslag, vil vi engasjere flere av FNs medlemsland. Målet er å skape rom for at den nye generalsekretæren kan ta initiativ og gjennomføre noen reformforslag.

FN70-prosjektet vil bygge på resultatene av de mange FN-prosessene i 2015: rapporten fra høynivåpanelet for reform av FNs fredsoperasjoner og gjennomgangen av FNs fredsbyggingsarkitektur i juli, konferansen om finansiering for utvikling i Addis Abeba i juli, vedtaket av de nye bærekraftsmålene i New York i september, klimatoppmøte i Paris i desember og det humanitære toppmøte i Istanbul i 2016. Forslag og initiativ som utvikles i disse prosessene kan integreres i FN70 sitt arbeid.

Prosjektet vil bidra til å oppdatere norsk FN-politikk og initiere debatt om FN i Norge.

Hva vil FN70 foreslå?

Akkurat hva prosjektet vil foreslå og på hvilke områder Norge kan gjøre en forskjell, vil de neste månedene vise. Noen foreløpige ideer til reform er:

  • Vi undersøker hvordan generalsekretæren i større grad kan utøve sin megler-funksjon.
  • Vi ser på mer systematiske måter for generalsekretæren å ta lederskap i enkeltsaker, såkalte «issue-based allianses» som for eksempel «Every Women, Every Child" and "Energy for All».
  • Vi ser på bedre måter å inkludere utviklingsaktører i kriserespons (med referanse til krisene i Midtøsten og Nord-Afrika).
  • Vi vurderer hvordan generalsekretæren kan fortsette å styrke integreringen av menneskerettigheter i alle FNs aktiviteter gjennom «Human Rights Up Front».
  • Vi ser på hvordan FN-sekretariatet kan forbedres på områder som administrasjon og personalforvaltning.