Verdens aidsdag 1. desember 2016

1. desember markeres Verdens aidsdag i solidaritet med de 78 millioner mennesker som har fått hiv og etterlatte etter de 35 millionene som har dødd av aids. Det internasjonale temaet for årets Verdens aidsdag er viktigheten av hiv-forebygging, Hands up for# HIVprevention. I Norge er årets tema «bryt tausheten».

Selv om mye er oppnådd de siste 15 årene er hiv og aids et betydelig globalt problem. De siste tallene fra UNaids (fra slutten av 2015) viser at om lag 36,7 millioner mennesker lever med hiv, 2,1 millioner ble smittet av hiv, og 1,1 millioner mennesker døde av årsaker relatert til aids. Jenter og kvinner er mest utsatt for hiv.

Mens antallet voksne som smittes årlig ikke har gått ned siden 2010, har antallet barn som smittes blitt redusert med 50 prosent. Forebygging av mor-til-barn-smitte er et av områdene som har gitt best resultater.

Pr. juni 2016 hadde 18,2 millioner som lever med hiv fått tilgang til behandling. Økt tilgang til hiv-behandling har bidratt til at aids-relaterte dødsfall har falt med 45 prosent siden 2005.

Dersom vi skal kunne se slutten på hiv som epidemi innen 2030, må innsatsen økes og fokuseres på de riktige områdene. Antall nye hiv-infeksjoner faller ikke raskt nok. Dersom vi ikke øker innsatsen de neste fem årene, kan aids-epidemien overkjøre responsen og investeringene gå tapt.

Ikke minst er det en bekymring at historiens største ungdomsgenerasjon, som er reddet fra å dø de første leveårene, ikke har nok kunnskap og tjenester for å beskytte seg mot hiv. I Afrika sør for Sahara er hiv den vanligste dødsårsaken blant ungdom i alderen 10-19 år.

Utdanning er livsviktig for den unge generasjonen. Jenter og unge kvinner som følger normert skolegang har større muligheter til å unngå hiv-smitte. Med tilgang til utdanning av god kvalitet kan det store ungdomskullet ta sine lokalsamfunn ut av fattigdom.

Hovedkanaler for norsk bistand til hiv er:

  • Normativt og faglig: De elleve FN-organisasjonene som samarbeider under FNs felles aidsprogram UNaids (WHO, UNFPA, Unicef, Unesco osv + Verdensbanken).
  • Finansiering: Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria, Den globale finansieringsordningen for kvinners, ungdoms og mødres helse, og Unitaid. I tillegg har regjeringen doblet støtten til utdanning i fattige land.
  • Sivilt samfunn: Robert Carr Civil Society Network Fund mfl.

Statssekretær i Utenriksdepartementet Laila Bokhari skal holde et åpningsinnlegg på et fagseminar som arrangeres av Changemaker, HivNorge og Sex og Politikk torsdag 1. desember 12:00. På samme møte vil UDs spesialrådgiver Tore Godal, Sigrun Møgedal, Øyvind Eggen mfl. delta i en paneldebatt.

For mer informasjon se Verdens aidsdags nettsider.

Til toppen