Norges deltakelse på høynivåuken 2013

Åpningen av FNs 68. generalforsamling ble markert med én uke med høynivåmøter, fra mandag 23. til fredag 27. september. I løpet av denne uka var statsledere, utenriksministere og andre politiske og faglige ledere og eksperter i New York samlet til et hundretalls møter.

For mer informasjon om Norges deltakelse på årets høynivåuke i FNs generalforsamling anbefaler vi å følge med på regjeringen.no, der det fortløpende vil legges ut rykende ferske dagsrapporter f.o.m. mandag 23. september. I tillegg kan dere følge med på den norske FN-delegasjonens hjemmesider (www.norway-un.org/) eller følge oss på Twitter (@NorwayUN) og ta del i debatten på #FNdebatt. Det vises for øvrig til utenriksdepartementets hovedinstruks, som skisserer hovedprioriteringene for Norges arbeid i FNs 68. generalforsamling.