Forhandlinger om Venezuela

Regjeringen og opposisjonen (Enhetsplattformen) i Venezuela har besluttet å innlede forhandlinger om en avtale som kan sikre en helhetlig løsning på krisen i landet.

Partene har det siste halvåret utarbeidet et rammeverk for en politisk forhandlingsprosess, tilrettelagt av Norge.

De politiske forhandlingene startet opp 14. august 2021 i Mexico by. Prosessen vil tilrettelegges av Norge.

Partene er innstilt på å forhandle effektivt for å oppnå resultater til det beste for det venezuelanske folk. De vil gjennomføre konsultasjoner med politiske og sivile aktører underveis i prosessen. Samtidig er det enighet om å respektere forhandlingenes sensitive karakter slik at partene får ro til å oppnå rask fremgang.

Den undertegnede intensjonsavtalen kan leses her (på spansk).

Versión en español se puede leer aquí.