Norges fredsengasjement - land for land

Fredsavtalen i Sudan - gjennomføring

Første fase av implementeringen av avtalen fant sted i løpet av den seks måneder lange preinterimsperioden. I denne perioden etablerte partene en grunnlovskommisjon som la frem forslag til endringer som måtte gjøres i Sudans grunnlov slik fredsavtalen krever. Partene etablerte også i preinterimperioden et Joint National Transition Team som overså overgangen fra å være to krigførende parter til å bli partnere i en fredsavtale.

24. mars 2005 vedtok Sikkerhetsrådet å etablere en egen FN-operasjon for Sudan – Unmis. 9. juli 2005 begynte interimsperioden som skal vare i seks år.  Etter at interimsperioden er over skal folket i Sudan stemme over hvorvidt Sudan skal deles mellom Sudan og Sør-Sudan. Partene har gjennom avtalen forpliktet seg til å arbeide for et forent Sudan.

Salva Kiir, som nå leder SPLM etter John Garangs død i august 2005, er innsatt som 1. vise-president i Khartoum i den nasjonale enhetsregjeringen – Government of National Unity – som ledes av president Omar al-Bashir. I det nasjonale parlamentet er setene fordelt slik: 52 prosent til National Congress Party, 28 prosent til SPLM, og 20 prosent til andre politiske partier i Sudan. En rekke nasjonale kommisjoner som skal jobbe med den konkrete implementeringen av fredsavtalen er nå igangsatt. Gjennom fredsavtalen ble det også opprettet en egen regjering og parlament for Sør-Sudan – Government of Southern Sudan. Salva Kiir er president for GoSS og parlamentet ligger i Juba. Her er setene fordelt slik: 70 prosent SPLM, 15 prosent NC, 15 prosent for andre politiske partier i Sør-Sudan. I første omgang ble setene tildelt, men det skal holdes parlamentsvalg innen tre år.

I tillegg er det etablert en tilnærmet føderal struktur for delstatene/provinsene i Sudan med egne regjeringer og parlament. For de tre områdene Nuba, Abyei og Blue Nile vedtok partene å etablere spesielle strukturer. Disse tre områdene ligger geografisk plassert i Nord-Sudan, men har historiske og kulturelle bånd til Sør-Sudan. Nuba og Blue Nile vil være felles styrt. 45% av setene i delstatsparlamentet vil gå til SPLM, 55 prosent til NC. I tillegg vil guvernørposten roteres mellom partene hver 18. måned.  Abyei vil være direkte administrert av presidentskapet i Khartoum. Befolkningen i området vil etter interimsperioden stemme over hvorvidt de vil være del av Bahr el-Ghazal (i sør) eller Kordofan (i nord).

For mer informasjon om implementeringen av fredsavtalen, se lenke til Unmis’ CPA Monitor.