FNs humanitære arbeid

Gjennom særorganisasjoner som bl.a. Unicef (FNs barnefond), WFP (Verdens matvareprogram) og FNs utviklingsprogram (UNDP) er FN en tung humanitær aktør. Hovedredskapet er omforente humanitære appeller og akutte appeller ("flash appeals") basert på konkrete humanitære behov i land i krise.

I tillegg har FN ansvaret for koordinering av de ulike særorganisasjonens aktiviteter på området, gjennom Kontoret for koordinering av FNs humanitære aktiviteter (Ocha), som de siste årene har vært ledet av Jan Egeland. Sammen med andre giverland har Norge støttet opp om dette arbeidet, i takt med det økende antallet humanitære katastrofer.

De siste årene har fokus vært på behovet for å bedre samordningen av FNs humanitære innsats. Erfaringene fra den omfattende humanitære innsatsen i forbindelse med tsunamien i Sør-Asia i 2004 og jordskjelvet i Pakistan har bekreftet behovet for å styrke koordineringen. Stikkord: hurtigere respons, mer forutsigbar finansiering av humanitær innsats og bedre koordineringskompetanse i felt. I tillegg kommer tiltak for å bygge ut partnerskap med frivillige organisasjoner og andre eksterne aktører.

Til toppen