Verdens humanitære toppmøte 2016

FNs generalsekretær har besluttet å invitere til et første humanitære toppmøte «World Humanitarian Summit» i 2016, for å etablere bredere eierskap og utforme en strategisk innretning for humanitært arbeid fremover.

Toppmøtet ble offisielt lansert under høynivåuken av FNs generalforsamling i 2013. Toppmøtet skal avholdes i Istanbul våren 2016. Forut for toppmøtet vil det bli gjennomført en rekke regionale konsultasjoner  om humanitære spørsmål.

Begrunnelsen for toppmøtet er de betydelige endringer som har funnet sted siden FNs generalforsamling vedtok rammene for humanitært arbeid for over 20 år siden. De humanitære krisene har i flere tilfeller blitt mer alvorlige, hyppige og langvarige, stadig flere mennesker har behov for humanitær hjelp, samtidig som finansieringen er begrenset. På samme tid har man nå flere muligheter, gjennom nye aktører og andre måter å jobbe på. Målet må være å bidra til å gjøre det humanitære arbeidet mer effektivt, mer inkluderende, og mer i samsvar med dagens raskt endrede behov.

Det er valgt fire temaer for toppmøtet som handler om:

  • hvordan bidra til å øke effektiviteten i humanitært arbeid,
  • hvordan bedre adressere sårbarhet og risiko,
  • hvordan forbedre responsen gjennom innovasjon og løsninger og
  • hvordan møte behovene til mennesker rammet av konflikt mer effektivt.

Toppmøtet skal resultere i en sluttrapport med anbefalinger for forbedring av det humanitære arbeidet.