Flyktninger og internt fordrevne

Tiltak for flyktninger og internt fordrevne er prioriterte målsettinger for norsk humanitær bistand, som en del av norsk MR-politikk.

En rekke konflikter har ført til et stort antall flyktninger og internt fordrevne med behov for betydelig humanitær hjelp.

Til toppen