Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Miljøfordrevne

Personer som drives på flukt på grunn av klimaendringer og naturkatastrofer – miljøfordrevne - blir stadig flere. Antall miljøfordrevne varierer sterkt fra år til år og er vanskelig å tallfeste. I perioden 2008 til 2014 var det rundt 185 millioner personer som ble drevet på flukt, ifølge beregninger gjort av Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC). De langt fleste av disse var internt fordrevne og kunne returnere til sitt hjemsted etter kort tid.

De mest utsatte områdene er i Asia. Orkanen Haiyan som rammet sentrale deler av Filippinene i november 2013 var kraftigere enn noen tidligere orkaner og en påminnelse om hvor sårbare mennesker kan være selv i land som er vant til ekstremvær.

Flom i Pakistan Foto: NORCAP/Umesh Kattel

De aller fleste miljøfordrevne flykter fra ekstremvær, men jordskjelv og vulkanutbrudd er også hyppige årsaker til at folk må flykte. I fremtiden må vi også regne med at mange vil måtte flytte som resultat av langsomtvirkende konsekvenser av klimaendringene, som havnivåstigning og tørke.

Gjennom Nansen-initiativet har Norge og Sveits, i samarbeid med andre land, arbeidet for å få mer kunnskap og oppmerksomhet omkring miljøfordrevne som blir tvunget til å forlate sine hjemland. Initiativet ble lansert i 2012 og skal avsluttes høsten 2015. En viktig premiss for arbeidet er at det er store regionale forskjeller på utfordringene. Det må gjenspeiles i responsen, enten man snakker om klimatilpasning, humanitær innsats eller midlertidige beskyttelsestiltak.

Til toppen