Norsk presidentskap i Minekonvensjonen

Norge er presidentskap for Minekonvensjonen i 2019. Norge arbeider mot bruk av våpen som har store konsekvenser for sivilbefolkningen, og dette er et ledd i en bredere global, humanitær innsats. Norge var sterkt medvirkende til at Minekonvensjonen ble vedtatt i Oslo i september 1997, og at Klasevåpenkonvensjonen ble undertegnet i Oslo i desember 2008.

25.-29. november 2019 blir det en internasjonal minekonferanse i Oslo - som avslutning på Norges formannskap i Minekonvensjonen.

Norsk presidentskap for Minekonvensjonen

Norge arbeider mot bruk av våpen som har store konsekvenser for sivil-befolkningen, dette er et ledd i vår bredere globale humanitære innsats. Norge var sterkt medvirkende til at Minekonvensjonen ble vedtatt i Oslo i september 1997, og at Klasevåpen-konvensjonen ble undertegnet i Oslo i desember 2008.

Mineryddere i felt. Foto: Norsk Folkehjelp

Norsk engasjement for global mineinnsats

18. september 2017 var det 20 år siden Minekonvensjonen ble vedtatt i Oslo. Norsk fokus i disse årene har vært på humanitær minerydding for å beskytte sivile. Dette innebærer at støtte til mineinnsats kanaliseres gjennom humanitære organisasjoner framfor kommersielle eller militære aktører.

Mine i ferd med å bli uskadeliggjort. Foto: Norsk Folkehjelp

Fakta om den internasjonale Minekonvensjonen

Minekonvensjonen er den internasjonale avtalen som forbyr antipersonellminer. Det ble oppnådd enighet om teksten til Minekonvensjonen på en diplomatkonferanse som ble avsluttet i Oslo 18. september 1997. Den 3. desember 1997 ble traktaten undertegnet av i alt 122 regjeringer i Ottawa i Canada.

Aktuelt nå

Bevilger 345 millioner til humanitær minerydding

25.06.2019

- Det er vanskelig å si hvor mange liv Minekonvensjonen har spart, men vi vet at hver av de nesten 52 millionene lagrede anti-personellminer som hittil er blitt destruert som følge av Minekonvensjonen, hadde potensiale til å lemleste eller ta liv, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge overtar presidenskapet

30.11.2018

Norge overtar presidentskapet for den internasjonale Minekonvensjonen 30. november. - Under vårt presidentskap vil vi sette søkelys på den store faren anti-personellminer og eksplosiver utgjør for sivile i mange land og på de store sosiale og økonomiske konsekvensene dette har, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Avtale om kartlegging og rydding av miner

28.04.2018

Utenriksdepartementet undertegnet våren 2018 en ny treårig avtale med Norsk Folkehjelp om global mineinnsats verdt 418 millioner kroner. Avtalen omfatter kartlegging og rydding av miner og eksplosiver i 18 land. Avtalen er et viktig bidrag til beskyttelse av sivile etter konflikt, sier statssekretær Marianne Hagen.