Norsk presidentskap i Minekonvensjonen

Norge er presidentskap for Minekonvensjonen i 2019. Norge arbeider mot bruk av våpen som har store konsekvenser for sivilbefolkningen, og dette er et ledd i en bredere global, humanitær innsats. Norge var sterkt medvirkende til at Minekonvensjonen ble vedtatt i Oslo i september 1997, og at Klasevåpenkonvensjonen ble undertegnet i Oslo i desember 2008.

25.-29. november 2019 blir det en internasjonal minekonferanse i Oslo - som avslutning på Norges formannskap i Minekonvensjonen.

Norsk presidentskap for Minekonvensjonen

Norge arbeider mot bruk av våpen som har store konsekvenser for sivil-befolkningen, dette er et ledd i vår bredere globale humanitære innsats. Norge var sterkt medvirkende til at Minekonvensjonen ble vedtatt i Oslo i september 1997, og at Klasevåpen-konvensjonen ble undertegnet i Oslo i desember 2008.

Mineryddere i felt. Foto: Norsk Folkehjelp

Norsk engasjement for global mineinnsats

18. september 2017 var det 20 år siden Minekonvensjonen ble vedtatt i Oslo. Norsk fokus i disse årene har vært på humanitær minerydding for å beskytte sivile. Dette innebærer at støtte til mineinnsats kanaliseres gjennom humanitære organisasjoner framfor kommersielle eller militære aktører.

Mine i ferd med å bli uskadeliggjort. Foto: Norsk Folkehjelp

Fakta om den internasjonale Minekonvensjonen

Minekonvensjonen er den internasjonale avtalen som forbyr antipersonellminer. Det ble oppnådd enighet om teksten til Minekonvensjonen på en diplomatkonferanse som ble avsluttet i Oslo 18. september 1997. Den 3. desember 1997 ble traktaten undertegnet av i alt 122 regjeringer i Ottawa i Canada.

Aktuelt nå

Bevilger 345 millioner til humanitær minerydding

25.06.2019: - Det er vanskelig å si hvor mange liv Minekonvensjonen har spart, men vi vet at hver av de nesten 52 millionene lagrede anti-personellminer som hittil er blitt destruert som følge av Minekonvensjonen, hadde potensiale til å lemleste eller ta liv, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge overtar presidenskapet

30.11.2018: Norge overtar presidentskapet for den internasjonale Minekonvensjonen 30. november. - Under vårt presidentskap vil vi sette søkelys på den store faren anti-personellminer og eksplosiver utgjør for sivile i mange land og på de store sosiale og økonomiske konsekvensene dette har, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Avtale om kartlegging og rydding av miner

28.04.2018: Utenriksdepartementet undertegnet våren 2018 en ny treårig avtale med Norsk Folkehjelp om global mineinnsats verdt 418 millioner kroner. Avtalen omfatter kartlegging og rydding av miner og eksplosiver i 18 land. Avtalen er et viktig bidrag til beskyttelse av sivile etter konflikt, sier statssekretær Marianne Hagen.