Samarbeid med høykommissæren for flyktninger

Høykommissæren for flyktninger (UNHCR) er den viktigste FN-organisasjonen når det gjelder beskyttelse av mennesker på flukt.

UNHCR. Fra flyktningleir i Jordan. Foto: F.O. Andersen, UD
UNHCR. Fra flyktningleir i Jordan. Foto: F.O. Andersen, UD

UNHCR mottok 416 millioner kroner i støtte i 2014. Med det var Norge niende største bidragsyter globalt sett. Norge bistår også UNHCR på andre måter, med utsendt personell gjennom Norcap, som driftes av Flyktninghjelpen, med nødhjelpsmateriell og kompetanse via Noreps og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), samt gjennom junioreksperter, unge nordmenn som forplikter seg til å jobbe tre år for UNHCR.

Norge samarbeider også med UNHCR om gjenbosetting av flyktninger i et utvalg kriser. I 2014 tok Norge imot rundt 1 000 flyktninger fra Syria. Øvrige store grupper var kongolesere i Uganda og afghanske kvinner med barn fra Iran. Det er UNHCR som fremmer slike saker for Norge.  

I tillegg til å være en av UNHCRs fremste givere, legger Norge stor vekt på å ha en nær dialog om bestemte tema. Det kanskje aller viktigste for Norge er at UNHCRs innsats inngår i en helhetlig og godt koordinert internasjonal humanitær innsats som gjør at man når de som trenger beskyttelse og assistanse aller mest. Kjønnsdimensjonen er viktig, likeledes beskyttelse av barn i kriser. Norge er også spesielt opptatt av at flest mulig barn får utdanning også i krise og konflikt, og at man kan kople inn utviklingsinnsatser som gjør det mulig å sette flyktninger i stand til å greie seg selv. Andre viktige tema er beskyttelse av internt fordrevne, miljøfordrevne og mennesker utsatt for seksualisert vold eller forfulgt på grunn av sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

 Til toppen