Edvard Grieg Septemberfestival

Edvard Grieg Septemberfestival er den største av tre offisielle markeringer av Grieg-året 07 i Norge. Gjennom to uker markeres 100-årsdagen for hans død med en rekke ulike konserter og arrangementer. Hovedsatsningene er åpningen av utstillingen Sleppet og symposiet "Musikk og Identitet”.

Griegs dødsdag, 4. september, markeres med et møte med pianisten Leif Ove Andsnes, som deltar i de offisielle minnehøytidlighetene i Griegs hjem, Troldhaugen. - Dødsdagen vil inneholde alvor og frodighet. Vi tar opp temaer som engasjerer oss i dag, som f. eks. menneskerettigheter, sier direktør i Grieg 07, Ragna Sofie Grung Moe. Det vil være fakkeltog og appell av Bjarte Hjelmeland på dødsdagen, som avsluttes med konserten ”Grieg i kinesisk kulturdrakt”, hvor Griegs musikk spilles på tradisjonelle kinesiske instrumenter av det kinesiske nasjonalorkesteret. Onsdag 5. september vil Bergen filharmoniske orkester med Leif Ove Andsnes som solist fremføre Griegs pianokonsert i a-moll. Andsnes har laget en nyinnspilling av Balladen i g-moll, som lanseres under festivalen. Flere utenriksstasjoner og arrangør Grieg 07 har invitert 16 utenlandske journalister til denne markeringen, blant annet fra The Times, Die Zeit og Le Figaro og journalister fra koreanske, spanske og nederlandske aviser.

Sleppet

Under Septemberfestivalen i Bergen, som varer fra 31. august til 16. september, er programmet delt inn i tre: Komponisten, Humanisten og Sampleren Grieg, eller klangsamleren Grieg. Utgangspunktet for ”Sampleren” er Edvard Griegs interesse for klangbildene han fant i naturen og folkekulturen. Som mange kunstnere på hans tid var dette et uttrykk for en nasjonal oppvåkning og identitetsbygging, og hos Grieg kan dette tydelig høres i hans bruk av elementer hentet fra folkemusikken. – Vi har tenkt: hva ville Grieg gjort dersom han hadde dagens teknologi til rådighet? sier Grung Moe. Vi inviterte derfor seks kunstnere fra USA, Tyskland, England og Norge som reiste en rundtur på vestlandet i april/mai 2007 for å gjøre lydopptak og erfare vestnorsk natur og bygdekultur. De besøkte Nordfjord i sleppetiden, Jostedalsbreen, Utvær lengst vest i havet og Bergen i all sin våryrhet. - Dette er en tid på året som rommer et enormt lydmessig og konseptuelt potensial både i natur, bygd og by, sier Grung Moe.  Arbeidene som kom ut av dette møtet har tatt form av installasjoner, video og høyttalerkonserter, og har blitt til utstillingen som åpnet i Bergen 31. august og senere vil turnere både i Norge og i utlandet.

Musikk og identitet

Med utgangspunkt i Edvard Griegs utsagn: "man må først være menneske. All sann kunst vokser ut av det menneskelige", vektlegger Grieg 07 humanisten Grieg. "Humanisten Grieg" setter fokus på kunstnerens og kunstens rolle i arbeidet for menneskerettigheter og ytringsfrihet. 13. – 14. september arrangeres et internasjonalt symposium ”Musikk og identitet”, som utgjør kjernen i festivalen, sier Grung Moe. - Mange nordmenn føler at Griegs musikk er ”typisk norsk”, men i utlandet er mange betatt av Griegs klangbilde og gode melodi. Vi søker å finne ut av hva musikk betyr for utvikling av individet og utviklingen av en nasjon. I samarbeid med Rafto-stiftelsen har Grieg 07 invitert internasjonale forskere på musikkterapi til å forelese under Symposiet. – Vi er fornøyd med den høye kvaliteten og internasjonale bredden på foreleserne, sier Grung Moe.

Om målet med Septemberfestivalen sier Grung Moe at: - Vi søker å forankre våre kulturtradisjoner med Grieg, men også å bygge relasjoner for fremtiden. Vi søker å aktualisere viktige spørsmål omkring kultur. Hvordan bruker vi norsk kultur i utlandet?  Brukes kultur til å reflektere og synliggjøre? Vi ønsker å tørke støv av etablerte oppfatninger om hva norsk kultur kan være, sier Grung Moe, som trekker fram det gode samspillet mellom Grieg 07 og Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene.

Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene støtter opp om Grieg-året 2007 og samarbeider med selskapet Grieg 07 om markeringer i utlandet. I samarbeid med Grieg 07 har Utenriksdepartementet gjort informasjon om Grieg og Grieg-året 2007 tilgjengelig på 19 språk via Norgesportalen, utestasjonenes hjemmesider. Det har også blitt produsert diverse profileringsmateriell i forbindelse med markeringen. 

Edvard Grieg Septemberfestival er den siste av tre offisielle markeringer av Grieg-året i Norge. Den første pågikk i Tromsø 27. januar; den andre i Oslo 15. juni. Septemberfestivalen begynte 31. august og varer til 16. september.

 

Til toppen