”The way to gain a good reputation is to endeavour to be what you desire to appear as”. Sokrates

"For å oppnå et godt omdømme må du forsøke å være det du gjerne vil oppfattes som."  Sokrates