Statlig forsikring av gjenstander som lånes ut fra norske muséer til utstillinger i utlandet

Utenriksdepartementets retningslinjer for statsgaranti for norske utstillinger i utlandet er revidert. Fra 20. april 2018 gjelder vedlagte regelverk for statlig forsikring av gjenstander som lånes ut fra norske muséer til utstillinger i utlandet.

Regelverket er harmonisert med Kulturdepartementets regelverk for statlig forsikring av innlån fra utlandet til utstillinger i Norge. En viktig fellesnevner er at Norsk kulturråd fra nå av forestår den løpende administrasjonen av både Utenriksdepartementets og Kulturdepartementets ordninger.

Regelverket inneholder også enkelte nye bestemmelser. Alle som planlegger å søke om statlig forsikring må sette seg godt inn i regelverket.

Søknad om statlig forsikring etter Utenriksdepartementets ordning må sendes Norsk kulturråd innen 15. mai året før forsikringen skal tre i kraft. En veiledning for utarbeidelse av søknad om statlig forsikring vil om kort tid bli publisert på Norsk kulturråds hjemmesider

  • Regelverk
  • Regelverk - engelsk (kommer 27. april)