Statsgaranti for norske utstillinger i utlandet

Norske muséer og utstillingsinstitusjoner kan søke om statlig taps- og skadegaranti – en såkalt Statsgaranti – for utstillinger som skal vises ved utstillingsinstitusjoner i utlandet.

Norske muséer og utstillingsinstitusjoner kan søke om statlig taps- og skadegaranti – en såkalt Statsgaranti – for utstillinger som skal vises ved utstillingsinstitusjoner i utlandet.  Utstillinger som gis slik garanti skal være av høy kunstnerisk verdi og kunne formidle vesentlige impulser.  Forsikringsverdien må normalt være minst NOK 3. mill. 

Søknad om Statsgaranti sendes Utenriksdepartementet innen 15. mai året forut for visning.  

Nedenfor følger Retningslinjer, Søknadsskjema og Spørreskjema, i norsk og engelsk utgave.