Spørreskjema i forbindelse med søknad om statsgaranti for store norske utstillinger i utlandet

                                                                                                                                    Vedlegg 3

 

 1.  Bygningens/utstillingslokalets beliggenhet:

 • omgivelsenes karakter (gate, park o.l.)
 • enkeltbygning eller del av et kompleks 

2.  Er området/bygningen inngjerdet? 

3.    Bygningstype:

 • Tre, mur osv.
 • Oppført/renovert i hvilket år? 

4.   Brannsikring:

 • Røykvarslere eller annen sensor
 • Automatisk slukningsanlegg
 • Bærbare slukningsapparater
 • Brannslanger fastmontert
 • Eventuell brannvarsling tilknyttet brannvesen
 • Brannvesenets utrykningstid
 • Andre former for brannsikring 

5.  Bygningssikring mot lekkasjer og oversvømmelser: 

6.  Tyverisikring:                                                                                     

a)  i museets/utstillingens åpningstid

b)  utenom åpningstiden

c)   under oppbevaring utenom selve utstillingsperioden

-  Fysisk sikring:

 • Skallsikring
 • Annen tyverisikring

-    Alarmordninger:

 • Tilknyttet politi/privat vaktselskap/andre
 • Politiets/vaktselskapets utrykningstid 

7.  Bygningens standard med hensyn til relativ fuktighet: 

8.  Vakthold:

 • I utstillings-/åpningstiden
 • Utenom utstillings-/åpningstiden 

9.  Utstillerens organisasjon og tidligere erfaring med store utstillinger:

 

10. Andre opplysninger utstilleren mener er relevant for sikringen av utstillingen: