Wergelandprosjektet ”Tolerance and Compassion” lansert

Prosjektet “Tolerance and Compassion” ble lansert 18. desember i forbindelse med Henrik Wergelands 200-års jubileum i 2008. Prosjektet setter fokus på høyaktuelle utenrikspolitiske temaer som menneskerettigheter og kulturforskjeller. Prosjektet skal stiumlere dialogen i og med Midtøsten.

Prosjektet “Tolerance and Compassion” ble lansert 18. desember i forbindelse med Henrik Wergelands 200-års jubileum i 2008. Prosjektet setter fokus på høyaktuelle utenrikspolitiske temaer som menneskerettigheter og kulturforskjeller. Prosjektet skal stimulere dialogen i og med Midtøsten.

- Det ikke vanskelig å sette dikteren Wergeland inn i en utenrikskulturell sammenheng. Wergeland kjempet hele livet en utrettelig kamp for religiøs toleranse, frihet gjennom kunnskap og opplysning, likeverd mellom nasjoner, mellom høy og lav i samfunnet. Fremfor alt appellerte han til medmenneskelighet, sa politisk rådgiver i UD, Gry Larsen, under lanseringen på Litteraturhuset i Oslo. 

Midtøsten i fokus

Prosjektet ”Tolerance and Compassion” er geografisk rettet mot Midtøsten, og tar utgangspunkt i de humanistiske verdiene Wergeland forfektet gjennom sitt liv og sin diktning. Det består av fem deler og hensikten er å skape  arenaer for dialog som bidrar til økt kunnskap og forståelse på tvers av etablerte politiske og kulturelle skillelinjer. Wergeland brukte kunst og litteratur aktivt for å utfordre stereotype forestillinger om ”oss” og ”de andre”, og var en tidlig forkjemper for religiøs toleranse – noe som blant annet tematiseres i diktet ”De tre” – om kristendom, jødedom og islam.

Fem delprosjekter

Gjennom 2008 vil ulike delprosjekter gjennomføres som et ledd i Wergeland 2008. Elever ved tre barneskoler i henholdsvis Kristiansand, Beirut, Ashdod og Betlehem skal bli kjent med hverandre gjennom nettbasert kontakt med utgangspunkt i litteratur og fotografi, og denne skoledialogen er et ledd i Den kulturelle skolesekken.

I juni vil det holdes en ungdomskonferanse på Eidsvoll med deltakere fra Norge, andre europeiske land og Midtøsten. Hovedtema er kunstens samfunnsmessige rolle som brobygger, med fokus på forholdet mellom Midtøsten og Vesten.

Den internasjonale konferansen ”Poet and Activist” 5.-6. juni tar utgangspunkt i Wergelands brede samfunnsengasjement og viktige kampsaker, med vekt på menneskerettigheter og kulturforskjeller. Det vil også avholdes et internasjonalt poesitreff med norske og internasjonale diktere, som samarbeider om å oversette og/eller gjendikte sentrale dikt som bygger opp under tematikken ”Tolerance and Compassion”.

Den illustrerte publikasjonen ”Tolerance and Compassion”, som vil foreligge i april, skal fungere som underlag for delprosjektene. Den inneholder artikler om Wergelands liv og diktning, Wergeland og religiøs toleranse, Wergeland som ideolog og intervjuer med elever om deres forhold til Wergeland.

Les talen til politisk rådgiver Gry Larsen her.