Norges omdømme er solid og stabilt

Den internasjonale omdømmekartleggingen "Nation Brands Index" ble offentliggjort november 2014. Den plasserer Norge på 13. plass av 50 land med global innflytelse.

- Norge har et godt omdømme. Internasjonalt samkvem er basert på tillit, og et godt omdømme bidrar til å gjøre norske bedrifter og organisasjoner til attraktive samarbeidspartnere. Det gjør også at vi lyttes til i internasjonale spørsmål, kanskje mer enn vår størrelse skulle tilsi, sier utenriksminister Børge Brende.

I omdømmeundersøkelsen ble områdene handel, styresett, kultur, folk, turisme og immigrasjon kartlagt. Rapporten beskriver Norges internasjonale omdømme som sterkt og stabilt, på tross av store omskiftninger i verdenspolitikken de siste årene.

Norge scorer høyest på styresett. Den klareste fremgangen er på indikatorene som måler hvor attraktivt Norge er å leve i og investere i, samt hvor attraktivt det oppfattes for internasjonalt næringsliv å operere her. Mens Norge anerkjennes for vakker natur, trekkes det totale resultatet ned av at Norges kulturarv og historie synes å være mindre kjent.

Ifølge rapporten oppfattes nordmenn som hardtarbeidende, ærlige og dyktige. Videre ses Norge på som fascinerende og spennende, noe rapporten fremhever som en mulighet til å styrke vår posisjon innen turisme og kultur.

- Vurderingen av Norges internasjonale omdømme er et viktig innspill til utenrikstjenestens arbeid med å fremme Norge og norske interesser internasjonalt, sier utenriksminister Børge Brende.

I årets Nation Brand Index er over 22.000 mennesker i 24 land blitt spurt om deres oppfatning av Norge. I en tidligere versjon av undersøkelsen i 2007 kom Norge på 14. plass. Norges 13. plass i 2014 kan sammenlignes med undersøkelsen i 2008, som også plasserte Norge som nummer 13.

Til toppen