Norge: Omfattende internasjonal innsats mot pandemien

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

De økonomiske og sosiale konsekvensene av pandemien vil bli dramatiske. Det er sannsynlig at fattige land med svake helsesystemer og sårbare befolkningsgrupper vil bli hardest rammet, både i form av tapte menneskeliv og økonomisk tilbakegang.

- Koronapandemien rammer enkeltmennesker, økonomi og samfunnsliv i hele verden. Ingen land kan håndtere denne krisen alene. Internasjonalt samarbeid og solidaritet er viktigere enn noen gang, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

- Norge kom raskt på banen med initiativer og tiltak for å bekjempe pandemien. Vi gjør alt vi kan for å hindre at det som i dag er en helsekrise blir morgendagens sultkatastrofe og samfunnskrise, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

En FN-studie viser at så mange som 500 millioner mennesker risikerer å bli skjøvet ut i fattigdom på grunn av koronapandemien. Arbeidet med å nå bærekraftsmålene vil sannsynligvis bli satt tilbake. Desto viktigere blir det å videreføre det internasjonale samarbeidet for å bekjempe fattigdom og klimaendringene parallelt med innsatsen for å bekjempe koronaviruset. 

Norges respons for å bekjempe koronapandemien omfatter kjernestøtte, tematiske midler, nye midler og omdisponeringer innenfor etablerte prosjekter og programmer. Norge samarbeider med en rekke partnere – FN-organisasjoner, utviklingsbankene, norske og internasjonale frivillige organisasjoner.