Internasjonalt arbeid for seksuelle minoriteters rettigheter

En viktig del av Norges arbeid mot diskriminering er vår innsats for fremme av menneskerettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT). Utgangspunktet for Norges innsats er at menneskerettighetene gjelder for alle, uavhengig av kjønn, sosial og etnisk bakgrunn, religion, seksuell orienting eller kjønnsidentitet.

En viktig del av Norges arbeid mot diskriminering er vår innsats for fremme av menneskerettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT). Utgangspunktet for Norges innsats er at menneskerettighetene gjelder for alle, uavhengig av kjønn, sosial og etnisk bakgrunn, religion, seksuell orienting eller kjønnsidentitet. 

Norge er en aktiv pådriver for seksuelle minoriteters rettigheter, både i FN, i Europarådet, i OSSE og på landnivå. Vi har bidratt til å sette seksuelle minoriteters rettigheter på den internasjonale dagsorden, og vi arbeider for en mer systematisk oppfølging i FN, regionalt og nasjonalt av menneskerettighetsbruddene som forekommer på dette området. 

For å lære mer om hva Norges utenriksstasjoner gjør for å fremme og beskytte rettighetene til LHBT-personer internasjonalt, kan du lese veilederen vår her

Les mer om dette arbeidet:

Til toppen