Menneskerettigheter

Ti fakta om Europarådet

Ti korte punkter som forteller hva Europarådet er, blant annet at organisasjonen ikke er en del av EU, men at alle EUs medlemsland også er med i Europarådet.

  • Europarådet ble dannet i 1949 i London og er den eldste av de europeiske samarbeidsorganisasjonene. Den har sitt sete i Strasbourg i Frankrike. Norge var en av ti grunnleggere av organisasjonen. 
  • Europarådet består i dag av 47 medlemsland med til sammen 820 millioner innbyggere.   
  • Som medlem i Europarådet må statene forplikte seg til å respektere bindende standarder for menneskerettigheter, rettsstat og demokrati. Europarådet overvåker at disse forpliktelsene overholdes.  
  • Europarådet er ikke en del av EU, men alle EUs medlemsland er også med i Europarådet. I tillegg har Europarådet 19 medlemsland som ikke er med i EU (inkl. Russland og Tyrkia).  
  • Europarådet vedtar både konvensjoner og anbefalinger. Europarådet har vedtatt over 215 bindende konvensjoner innenfor rettslig samarbeid og kriminalitetsbekjemping, menneskerettigheter, lokaldemokrati, kultur, utdanning, helse, sosiale og økonomiske spørsmål.  
  • Et av Europarådets viktigste resultat er vedtakelsen av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon som danner grunnlaget for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Domstolens rettspraksis har fått stor betydning for utviklingen av menneskerettighetenes stilling i Europa. 
  • Europarådet har også oppnådd at alle medlemsland har avskaffet dødsstraff.  
  • Europarådets sekretariat befinner seg i Strasbourg, og ledes av Europarådets generalsekretær. Europarådets høyeste politiske beslutningsorgan er Ministerkomitéen som består av utenriksministrene fra de 47 medlemsstatene. I det daglige virke representeres utenriksministrene av de respektive landenes ambassadør til Europarådet. Formannskapet i Ministerkomiteen skifter hvert halvår. 
  • Generalsekretæren er sjef for Europarådets sekretariat på omlag 2500 ansatte og velges av parlamentarikerforsamlingen for en periode på fem år. Norske Thorbjørn Jagland ble i september 2009 valgt til generalsekretær. Han ble gjenvalgt for fem nye år i juni 2014, med overveldende flertall. I juni 2019 overtok Marija Pejčinović Burić fra Kroatia posten som generalsekretær.
  • Parlamentarikerforsamlingen (Pace) er et rådgivende organ som består av parlamentarikere fra medlemslandenes nasjonalforsamlinger. Forsamlingens 324 medlemmer (og like mange møtende varamedlemmer) fordeles proporsjonalt etter innbyggertall. Den norske delegasjonen består av fem faste representanter og fem vara, og ledes for tiden av stortingsrepresentant Ingjerd Schou (Høyre). Forsamlingen avholder én ukes lange sesjoner fire ganger i året. Pace velger generalsekretær ved hemmelig avstemning.  

Se også Europarådets nettside og Norges delegasjon til Europarådet.