Generalsekretæren for Europarådet

Thorbjørn Jagland, tidligere norsk statsminister, utenriksminister og stortingspresident, har siden september 2009 vært Europarådets generalsekretær. Parlamentarikerforsamlingens velger Europarådets generalsekretær ved hemmelig avstemming.

Generalsekretær i Europarådet Torbjørn Jagland Foto: Sandro Weltin, Europarådet

Generalsekretærens mandatet er på fem år og innebærer arbeidet med å skjøtte den daglige driften av Europarådet. Det vil si både å være sjef for sekretariatets rundt 2500 ansatte og å ha ansvaret for å fremme Europarådets målsettinger. Generalsekretæren er ofte personlig engasjert i en rekke dagsaktuelle menneskerettsutfordringer og fungerer som en viktig informasjonskanal til Ministerkomiteen.

Jagland har i løpet av sin periode fokusert på å effektivisere Europarådets arbeid ved hjelp av reform av organisasjonen, samtidig som han har vært en synlig leder som har satt politiske saker på dagsorden. Jagland har også engasjert seg i det pågående arbeidet med å gjøre EU til Europarådsmedlem, det vil si å underlegge hele EU-systemet Europarådets konvensjoner.

 

Til toppen