Departementenes kontaktpersoner for menneskerettigheter

Hvert departement har ansvar for oppfølging av menneskerettighetene innenfor sitt saksfelt. Ansvaret for Norges MR-forpliktelser i Norge ligger under det aktuelle fagdepartement.

Hvert departement har ansvar for oppfølging av menneskerettighetene innenfor sitt saksfelt. Ansvaret for Norges MR-forpliktelser i Norge ligger under det aktuelle fagdepartement. Ansvaret for Norges internasjonale MR-engasjement ligger under Utenriksdepartementet, med forankring i Avdeling for FN, fred og humanitære spørsmål, Seksjon for menneskerettigheter og demokrati.

Arbeidsdepartementet (AD):
MR-spørsmål generelt:
Rådgiver Christiane Sørby Hansen,
e-post: csh@ad.dep.no, tlf: 22 24 86 08

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD):
FNs barnekonvensjon og MR-spørsmål generelt:
Seniorrådgiver Wenche Hellerud,
e-post: wenche.hellerud@bld.dep.no, tlf. 22 24 26 09

Samliv og likestillingsavdelingen, FNs kvinnekonvensjon:
Seniorrådgiver Juliet Namuli Birabwa Haveland
e-post: jnh@bld.dep.no, tlf: 22 24 25 42

Finansdepartementet (FIN):
MR-spørsmål generelt:
Ekspedisjonssjef Stig Sollund,
e-post: stig.sollund@fin.dep.no, tlf: 22 24 44 74

Fiskeri- og kystdepartementet (FKD):
Spesialrådgiver Tore Riise,
e-post: tore.riise@fkd.dep.no, tlf: 22 24 64 54

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD):
MR-spørsmål generelt:
Seniorrådgiver Michel Midré,
e-post: michel.midre@fad.dep.no, tlf: 22 24 46 61

Forsvarsdepartementet (FD):
MR-spørsmål generelt:
Oberstløytnant Mette Birkelund O´Connor,
e-post: mbi@fd.dep.no, tlf: tlf 23 09 62 61

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD):
MR-spørsmål generelt, herunder retten til helse:
Rådgiver Kaja Moe Winther,
e-post: Kaja-Moe.Winther@hod.dep.no, tlf: 22 24 85 88

Kommunehelsetjenesten, herunder demens-problematikk:
Seniorrådgiver Hanne Ramstad Jensen,
e-post: Hanne-Ramstad.Jensen@hod.dep.no, tlf: 22 24 85 89

Folkehelsespørsmål:
Seniorrådgiver Birgit Lunden,
e-post: Birgit.Lunden@hod.dep.no, tlf: 22 24 84 98

Justis- og politidepartementet (JD):
MR-spørsmål generelt:
Fung. lovrådgiver Kristin Ryan,
e-post: kristin.ryan@jd.dep.no, tlf. 22 24 53 23

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD):
Spørsmål knyttet til bolig:
Seniorrådgiver Marianne Raa Bjaaland, 
e-post: marianne.bjaaland@krd.dep.no, tlf. 22 24 71 12 

Kultur- og kirkedepartementet (KKD):
MR-spørsmål generelt:
Underdirektør Lars Brustad,
e-post: Lars.Brustad@kkd.dep.no, tlf: 22 24 80 46

Kunnskapsdepartementet (KD):
Avdelingsdirektør Eva M. Sibbern,
e-post: eva.sibbern@kd.dep.no, tlf: 22 24 74 71

Landbruks- og matdepartementet (LMD):
MR-spørsmål generelt:
Rådgiver Marianne Smith,
e-post: marianne.smith@lmd.dep.no, tlf: 22 24 94 33

Miljøverndepartementet (MD):
Seniorrådgiver Gunnar Farestveit,
e-post: gunnar.farestveit@md.dep.no, tlf: 22 24 57 63

Nærings- og handelsdepartementet (NHD):
MR-spørsmål generelt:
Seniorrådgiver Hile Løveid Varvin,
e-post: hilde.loveid.varvin@nhd.dep.no, tlf: 22 24 04 64

Olje- og energidepartementet (OED):
MR-spørsmål generelt:
Avdelingsdirektør Odd Sverre Haraldsen,
e-post: odd.sverre.haraldsen@oed.dep.no, tlf: 22 24 62 66

Samferdselsdepartementet (SD):
Seniorrådgiver Marianne Dalgard,
e-post: marianne.dalgaard@sd.dep.no, tlf. 22 24 82 73 

Utenriksdepartementet (UD):
Seksjon for menneskerettigheter og demokrati,
e-post: mrsek@mfa.no, tlf: 22 24 39 99

Til toppen