Arbeid mot diskriminering

Norge er en aktiv forkjemper for seksuelle minoriteter, både i MR-rådet, FNs Generalforsamling og bilateralt. Menneskerettighetsarbeid inkluderer også rettigheter til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner – LHBT.

Norge er en aktiv forkjemper for seksuelle minoriteter, både i Menneskerettighets-rådet, FNs Generalforsamling og bilateralt. Menneskerettighetsarbeid inkluderer også rettigheter til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner – LHBT. Dette er et sensitivt spørsmål i mange land. Seksjon for Menneskerettigheter og demokrati i Utenriksdepartementet  har derfor utarbeidet en veiledning for de norske utenriksstasjoners arbeid for seksuelle minoriteter.

Veiledningen har blitt utarbeidet i samarbeid med utenriksstasjoner i  Nicaragua, Nepal, Kenya og Uganda.

Veiledningen inneholder følgende anbefalinger:

  • Stasjoner skal ha beredskap på norsk politikk på lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - LHBT
  • Menneskerettighetsarbeid skal inkludere LHBT
  • Stasjonene bør kartlegge situasjonen for LHBT, gjerne i samarbeid med andre likesinnede land
  • Stasjoner bør ha oversikt over og kontakt med lokale LHBT-organisasjoner
  • I samtale med myndigheter om MR-spørsmål, ta opp LHBTs rettigheter på generell basis
  • Konkrete saker om overgrep mot menneskerettighetsforsvarere som jobber med LHBTs rettigheter bør innberettes, og følges opp der det er hensiktsmessig.

Veiledning for å systematisere og styrke utenriksstasjonenes arbeid med lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - LHBT: Norsk (pdf) og  engelsk (pdf)

 

Til toppen