Om Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Regjeringen har opprettet en tverrdepartemental arbeidsgruppe som skal vurdere endringer/re-etablering av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Her vil det bli informert om arbeidet til arbeidsgruppen.

Innspill til arbeidsgruppen

 

Til toppen