Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prosjekt mot forfølgelse og diskriminering av tros- og livssynsminoriteter

Kampen mot forfølgelse og diskriminering av mennesker for deres tro og livssyn står sentralt i Utenriksdepartementets menneskerettighetspolitikk og følges særlig opp i departementets minoritetsprosjekt.

Utenriksdepartementet har igangsatt et prosjekt (Minoritetsprosjektet) som både omfatter politisk dialog, langsiktig arbeid gjennom FN og andre internasjonale organisasjoner, kartlegging av situasjonen i enkeltland og gjennomføring av tiltak på landnivå. Slike tiltak kan eksempelvis omfatte opplæring i menneskerettigheter, bygging av rettsstat og støtte til dialog mellom trosretninger og -samfunn for fremme av toleranse.

Et ønske med prosjektet som ble startet i februar 2012 er også å øke kunnskapsnivået på dette feltet innen utenrikstjenesten. Det er gjennom hele prosjektperioden lagt vekt på tett kontakt med norske trossamfunn og menneskerettighetsorganisasjoner, for å kunne trekke på deres kompetanse, nettverk og engasjement.

Prosjektets målsetting er å

  • Styrke det internasjonale samfunns bevissthet om livssynsminoriteters situasjon;
  • Gjennomføre målrettede tiltak i enkeltland, alene eller sammen med andre land eller organisasjoner;
  • Utarbeide redskap som sikrer best mulig kvalitet i gjennomføringen av tiltak, herunder styrking av kunnskapsnivået i utenrikstjenesten.
  • Arbeide på en slik måte at kompetanse og engasjement i Norge best mulig utnyttes

Status per desember 2014

Gjennom norske utenriksstasjoner er det foretatt en omfattende kartlegging av situasjonen i et utvalg land, det har vært gjennomført møter med internasjonale forskere for å drøfte konkrete utfordringer og styrke utenrikstjenestens kompetanse, det har vært drevet aktivt påvirkningsarbeid overfor FN og en veileder på området er utarbeidet på norsk og engelsk.  Diskriminering av livssynsminoriteter er også tatt opp på politisk nivå i flere land. Hatkriminalitet kan særlig ramme religiøse minoriteter, og en internasjonal konferanse om høyreekstremisme og hatkriminalitet i Europa ble arrangert i mai 2013. Kontakten med norske trossamfunn og menneskerettighetsorganisasjoner er svært god.

Kontaktpersoner i Utenriksdepartementet:

  • Spesialutsending for minoritetssaker Petter Wille: pfw@mfa.no
  • Underdirektør Geir Løkken: gel@mfa.no

Eksterne lenker:

Til toppen