Årlige møter, rapporter og referater

De nasjonale kontaktpunktene møtes årlig for å gjennomgå arbeidet med retningslinjene og rapportere resultater til OECDs investeringskomité.

De nasjonale kontaktpunktene møtes årlig for å gjennomgå arbeidet med retningslinjene og rapportere resultater til OECDs investeringskomité.

Hvert land skal rapportere om sitt arbeid og behandling av saker. Møtene gir anledning til erfaringsutveksling med kontaktpunkt i andre land. BIAC og TUAC også, og organisasjonen OECD Watch har møterett og observatørstatus under de årlige møtene. Parallelt med møtene avholdes rundebordskonferanser om næringslivets samfunnsansvar.

Til toppen