Kommentarer fra Framtiden i våre hender

Kontaktpunktet bør i minst mulig grad drive med generell rådgiving. Generell rådgiving om CSR, investeringer i utlandet, m.m. skal dekkes av andre organer, skriver Framtiden i våre hender bl.a. i sin kommentar.

Les hele kommentaren.