Hvordan reise en sak

Det er viktig at mest mulig informasjon er tilgjengelig for å kunne behandle en sak.

Som et minimum kreves følgende opplysninger for å vurdere om saken skal følges opp:

  • Ditt navn og din interesse i saken
  • Foretakets navn
  • Foretakets lokalisering
  • Hvilken del av retningslinjene som er relevant
  • Beskrivelse av aktiviteten med bevis eller annen informasjon som støtter henvendelsen

Innsendt informasjon i forbindelse med innmelding av en sak vil bli oversendt  den innklagde part (det flernasjonale selskapet). Ta kontakt dersom du har spørsmål vedrørende innmelding av saker til kontaktpunktet.

Til toppen