Barn og unge på reise

Enkelte land stiller strenge krav for å tillate at andre personer enn foreldre, eller oppnevnte omsorgspersoner, har omsorg for barna.

Dersom du har ansvar for mindreårige som ikke er dine egne barn under kortere opphold i utlandet, er det viktig å være oppmerksom på at enkelte land stiller strenge krav for å tillate at andre personer enn foreldre, eller oppnevnte omsorgspersoner, har omsorg for barna. Tilsvarende gjelder dersom barna reiser alene, eller sammen med kun en av foreldrene.

Det kan være nødvendig å ha med en bekreftelse på at reisen og oppholdet er godkjent av barnas foreldre eller oppnevnte omsorgspersoner. Dette for å unngå misforståelser i møte med myndighetene i landet/landene man besøker. Kopi av foreldrenes pass bør legges ved bekreftelsen.

Det foreligger ikke en uttømmende oversikt over hvilke land dette dreier seg om, og definisjonen av mindreårig kan variere fra land til land. For å undersøke hvilke krav landets myndigheter stiller anbefales den reisende å kontakte ambassaden/myndighetene til det land man akter å besøke i god tid før reisen skal skje. Enkelte land krever en legalisert bekreftelse. Oversikt over fremmede lands diplomatiske stasjoner akkreditert til Norge finner du her.

***

Eksempel på en generell bekreftelse:
Jeg, (navn), fødselsnummer (11 sifre), gir.....................(navn, fødselsnummer på personen(e) som har ansvar for den mindreårige) fullmakt til å ha ansvaret for min sønn / datter (navn, fødselsnummer) fra.....(dato) til.....(dato) under opphold i følgende land.............(aktuelle land føres inn). Jeg kan nås på telefonnummer:..........................(telefonnummer med landkode).

I, (navn, fødselsnummer), hereby confirm that I have authorized .......................... (navn, fødselsnummer på personen(e) som har ansvar den den mindreårige) to have the full responsibility for my son / daughter (navn, fødselsnummer) from ................(dato) to..................(dato) while travelling in the following countries....................(aktuelle land føres inn). I can be reached on phone no: (telefonnummer med landkode).

Sted, dato, underskrift